מועדי ישראל, כמייצגים של שיאים חיוביים ושליליים בתודעה ובהיסטוריה היהודית, ספחו אל תוכם צרות חדשות על ימי זיכרון ישנים, וקשרו קשרים בין המאורעות השונים לרצף כרונולוגי היסטורי אחד – סיפורו של הגורל היהודי...
עוד על הקינות – פיוטי הקינה לתשעה באב המתעדים את אסונות העם היהודי לחץ כאןלקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: