חשיפת המנהרות

עוד במאה ה-19 ניסו חוקרי ירושלים לקבוע את מידותיו של הכותל ולתאר את אופן בנייתו. המידע שאספו היה חלקי בלבד, והם לא הצליחו לחשוף את הכותל לכל אורכו.
צ'רלס וילסון וצ'רלס וורן הצליחו לגלות את הכותל המערבי באזור שמצפון לרחבת התפילה. צרלס וורן חפר פירים בקשת וילסון וירד עד לסלע התשתית של הכותל. הפירים נמצאים בשטח אולם התפילה שבקשת וילסון.
לאחר מלחמת ששת הימים התחיל משרד הדתות, בראשות השר ד"ר זרח וורהפטיג ז"ל, את מבצע חשיפת הכותל המערבי לכל אורכו.
זה היה מבצע חפירה מסובך. החפירות נעשו מתחת לשכונות מגורים אשר נבנו במשך מאות בשנים, תוך שהם נסמכים על מבנים עתיקים מימי בית שני, נצמדים אל נדבכי הכותל המערבי ומשתמשים בחללים תת-קרקעיים כבורות לאגירת מים או כבורות לניקוז מי שפכים. לפיכך החפירה הצריכה ליווי צמוד של מומחים לענייני הנדסת מבנים, אבטחת מנהרות תת-קרקעיות, ארכאולוגיה וכמובן הלכה.
כמעט עשרים שנה נמשך מבצע החפירה של מנהרות הכותל, מבצע שהיה מלווה בקשיים גדולים. בחפירות נתגלו פרטים חדשים או בלתי ידועים על ההיסטוריה ועל הגאוגרפיה של מתחם הר הבית לדורותיו; נתבררו עובדות לא ידועות על תהליכי הבנייה ונחשפו אתרים עלומים  וממצאים ארכאולוגים חשובים.
כאשר הוקמה הקרן למורשת הכותל הוטל עליה להמשיך במבצע החפירות ובד בבד לפתוח את המנהרות לביקורים.
בזהירות מרבית ותחת פיקוח הלכתי ומדעי המשיכה הקרן במלאכת החשיפה. וכך, עקב בצד אגודל, נתגלתה מחדש ירושלים של ימי תפארתה, לפני אלפיים שנה ויותר.
מהלכי החפירה המורכבים נעשו בזהירות, מתוך שיקול דעת ומתוך התחשבות בהיבטים ובשיקולים המיוחדים לאופייה המורכב של החפירה במקום.
החפירה עוררה כל העת צורך  לפתור בעיות הנדסיות מורכבות כמו שמירת יציבותם של המבנים למעלה, הגנה על  אבני הכותל  שנחשפו לבל  ייפגעו, הפניית  מי השופכין שקילחו לתוך המנהרה אל מערכת הביוב הכללית.
ככל שנקף (לו) הזמן לבשה מנהרת הכותל דמות ואופי של 'מנהרת זמן'. כל מי שהגיע אליה כאילו נבלע בתוכה ונחת  הישר אל ימי הזוהר  של ירושלים כפי שהייתה במאה הראשונה לספירה, כשהייתה  בשיא תפארתה.
נדבכי הענק של הכותל - מסותתים היטב ושמורים להפליא, שרידיו של הרחוב ההרודיאני שעבר למרגלות הר הבית, בורות מים עתיקים ותעלת מים קדומה מימי החשמונאים (שהורדוס חסם כאשר הרחיב את שטח הר הבית), מפעלי  בנייה מרשימים של המוסלמים בימי הביניים - כל אלה ישנם במנהרת הכותל (המערבי) והם שעושים אותה למרתקת כל כך. ביקור במנהרה אינו רק סיור מופלא בזמן אלא גם שיעור רב רושם בהיסטוריה היהודית, בארכאולוגיה  של העיר ובטופוגרפיה שלה.
לקראת פתיחת המנהרות לקהל הרחב הייתה הקרן צריכה למצוא פתרונות הנדסיים ובטיחותיים מורכבים - חלקם ייחודיים - שיאפשרו תנועה בטוחה ומהנה במנהרות. וכך הוכשרו והותאמו  מסלולי הליכה - לרבות מסלולי נכים, הותקנו מערכות תאורה, מיזוג, ניקוז שפכים ושילוט. נבנו עזרי הדרכה יש מאין, הוכשרו מדריכים וגובשה שיטת תחזוקה שוטפת.
אלא שהמלאכה לא נשלמה/טרם הושלמה, ועדיין רב הנסתר על הנגלה למרגלות הר הבית.

 

לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: