שנה טובה


מכל קצוות העולם מגיעים מבקרים כדי לחוש מקרוב את לבו הפועם של העם היהודי. הכותל פותח את שעריו לכל דורש, בכל עת ובכל שעה.
להמשך לחץ כאן...


המאמר שלפנינו נכתב בעיתון "המגן", בשנת תר"צ,
שנה אחרי פרעות תרפ"ט. זהו תיאור מרגש ויוצא דופן של מפגש בין שני נציגי קטבים בירושלים של טרום קום המדינה -
העסקן הציוני מנחם אוסישקין ומנהיג הציבור החרדי הרב יוסף חיים זוננפלד. אכן,
"ירושלים עיר שחוברה לה יחדיו - שעושה כל ישראל חברים".
להמשך לחץ כאן...הציבו בפניכם אתגרים רוחניים חדשים, נעלים יותר מאלו שהיו לנו עד עתה.
להמשך לחץ כאן... 

 


ימי אלול, חודש הרחמים והסליחות, בין כסה לעשור, ושבעת ימי השמחה של חג הסוכות, הם ימים שאין כדוגמתם בכותל המערבי.
לאירועי חודשי אלול ותשרי לחץ כאן

 
הודעה לציבור לרגל הימים הנוראים
להודעה לחץ כאן...


תצלומו של פיורילו, צלם בן המאה ה-19, מהווה עדות אילמת לימים עברו ולדבקותם של יהודים מרחבי העולם בשריד בית המקדש. המשך... לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: