הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - חגים ומועדים

חג השבועות ה'תשע"ב

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כמה יוסף איכא בשוקא
הגמרא במסכת פסחים (ס"ח) מביאה את דברי רב יוסף בחג עצרת. וכך אמר: "עבדי לי עגלא תלתא, אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא". ומסביר רש"י שרב יוסף ביום טוב של שבועות אמר לאנשי ביתו, הכינו לי "עגלא תילתא"- עגל שלישי לבטן, שנולד השלישי, דמובחר הוא ביותר. ומדוע? "אי לאו האי יומא"- אם לא אותו יום של מתן תורה שבשל כך זכיתי ללמוד תורה. "דקא גרים"- שנתרוממתי, "כמה יוסף איכא בשוקא" - הרי אנשים הרבה בשוק ששמן יוסף, ואז מה היה ההבדל ביני לבינם...תשעה באב ה'תשע"ב

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה"

בסיומה של מסכת מכות מסופר על ההליכה המשותפת של רבן גמליאל, רבי אליעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא, והתגובות הסותרות שלהם לנוכח מחזה שועל היוצא מבית קודש הקודשים. וכך נאמר: "פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם, כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי הקדשים התחילו הן בוכים ור"ע מצחק.תשעה באב ה'תשע"ב

בס"ד,
הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מי החריב את המקדש?

מי החריב את בית המקדש בתשעה באב? לו תשאלו היסטוריונים הם ידעו לספר לכם על הלגיון הרומי העשירי "פרטנסיס" רב העוצמה. הם ידעו לצטט את יוסף בן מתיתיהו, הלא הוא יוספוס פלביוס, שתיאר כיצד השליך חייל רומאי, בלהט הקרב, לפיד אש בוער אל תוך בית המקדש, והצית תבערה נוראה באבנים ובלבבות.ראש השנה ה'תשע"ג

את לבבך ואת לבב

 

עם פעימות דקותיה הראשונות של השנה הבאה עלינו לטובה נתייצב לפני שופט  כל הארץ, כבן נוכח אביו ונישפט על מעשינו בשנה זו. כשהשנה נמוגה באופק ושוקעת בתהום הנשיה, משתלטת עלינו תחושת החמצה. כאב הפרידה מעורר רגשי חרטה, שנה שלימה הלכה אל מחיצות העבר, יכולנו לנצל אותה אך בזבזנו אותה בלי אחריות, ואנו אין לנו אלא להעתיר רחמים מבעל הרחמים ולבקש מלפניו סליחה ומחילה, כפי שהורו לנו חכמינו ז"ל "חרטה על העבר וקבלה על העתיד". איך עושים זאת?...

ראש השנה ה'תשע"ג

ועל המדינות בו יאמר- הרב שמואל רבינוביץ

 

תפילת ראש השנה, שתישמע בעוד מספר ימים בכל רחבי העולם, מתארת את קדושתו של היום ואומרת "ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב איזו לשלום, איזו לרעב איזו לשובע, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות"...

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: