הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - חגים ומועדים

ראש השנה ה'תשע"א

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"שמע קולינו"

הדפים האחרונים של לוח השנה נתלשו בזה אחר זה, במהירות הבזק. כולנו אולי לא שמנו לב בתחילת השנה כשהלוח היה עבה, מלא בדפים רבים, מבטיחים ומלאי תקוה, לחיפזון בו הם נתלשים. אך עתה ערב ראש השנה, , כאשר ימים ספורים בלבד נותרו לנו עד לפתחה של השנה החדשה עלינו לנצל אותם לחשבון נפש על העבר ולתפילה על העתיד.יום הכיפורים ה'תשע"א

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"לפני ה' תטהרו"- לחיות על קידוש ה'

מידי שנה בשנה חוזרת על עצמה אחת התופעות הפלאיות ביותר, העומדת כחריג ומנוגדת לחלוטין לכל מה שמוכר לנו בהווי הישראלי הרגיל והשגרתי, והיא תופעת "יום הכיפורים" המשמש כיום קדוש שבו נוצרת אחדות, שכמותה איננו מוצאים בשום צורה ואופן בכל ימות השנה.חג הסוכות ה'תשע"א

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"למען ידעו דורותיכם"

החיד"א מביא כמה פעמים בספריו את השאלה מדוע עיקר חג הסוכות, הוא זכר לענני הכבוד שהקיפו והגנו על בני ישראל במדבר. הרי נאמר בחז"ל: "ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל במדבר: "מן ובאר וענני כבוד" (תענית ט'). מדוע אין חג לזכר המן שירד משמים דבר יום ביומו, הרי המן פרנס את עם ישראל ארבעים שנה במדבר?חג החנוכה ה'תשע"א

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

טמאים ביד טהורים

תפילת על הניסים הנאמרת בימי החנוכה , הן בתפילות שמונה עשרה והן בברכת המזון מעוררת תמיהה. ראשית, הרי כשהגמרא במסכת שבת (כ"א ע"ב) שואלת: "מאי חנוכה"? משיבה: "תנו רבנן... כשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעים ועשאום ימים טובים כהלל והודאה", הרי שבעיקרו של יום הוא נס פח השמן, עד שהבית יוסף המקשה את שאלתו המפורסמת מדוע א"כ חוגגים שמונה ימים ולא שבעה ימים, שהרי נס פח השמן היה שבעה ימים, כי ביום הראשון היה כדי להדליק את המנורה, ורק תשובה אחת מיני תשובות רבות מתייחסת לכך שהיום הראשון הוא משום ניצחון המלחמה, ואילו אנו ב"על הניסים" כמעט ומתעלמים מנס פח השמן ומתייחסים בעיקר לניצחון המלחמה?חג הפסח ה'תשע"א

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ד' לשונות של גאולה

ארבע הכוסות בליל הסדר הם כנגד ארבע לשונות של גאולה, וכך אמרו חכמים (ירושלמי בפסחים פרק י'): מנין לארבע כוסות? רבי יוחנן בשם רבי בנייה- כנגד ארבע גאולות (שמות ו'): "לכן אמור לבני ישראל אני ה'. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: