הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - חגים ומועדים

חג השבועות ה'תשס"ט
 

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כתר שם טוב

בפרק רביעי מפרקי אבות אומר רבי שמעון בר יוחאי: "שלושה כתרים הן-כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן". "כתר שם טוב" פירושו, השם הטוב הבא לאדם בגין מעשיו הטובים (רש"י, ברטנורא ועוד). כך שדבריו של רשב"י הינם שיש שלושה כתרים שעם ישראל נתעטר בהם-תורה, כהונה ומלכות. אך עולה על כולם הוא "כתר שם טוב", דהיינו, עשיית מעשים טובים.חג הסוכות ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"אושפיזין"

אגדה מספרת ששאלו פעם את רבי צבי הירש ברלינר זצ"ל מפני מה שואלים אצל היהודים את הקושיא "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות" רק בפסח ולא בסוכות, הרי גם בסוכות רואה הילד דברים משונים, פתאום עוזבים את הבית-דירת הקבע ואוכלים בסוכה-דירת העראי, גם זה משונה, א"כ מדוע לא שואל הבן גם בליל חג הסוכות את השאלה "מה נשתנה"?חג החנוכה ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"בימי מתתיהו ובניו"


חג החנוכה שתוקן ע"י חז"ל זוכה יחד עם ימי הפורים למעלות יתרות על פני כל חגי ישראל, סגולתם והשפעתם היא לעין ערוך. וכבר אמרו חז"ל על ימי הפורים: שכל המועדים יהיו בטלים וימי הפורים לא יהיו נבטלין לעולם, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם (אסתר ט' כ"ח).פורים התש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

עד דלא ידע

אימרה מפורסמת במסכת מגילה (ז') בשמו של רבא נאמרה: "מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", ואף נפסקה בשו"ע בהלכות מגילה סימן תרצ"ה ס"ב.

המשנה ברורה מבאר זאת, שהמפלה הראשונה היתה הנקמה הגדולה מהמן. ועוד טובה יתרה מזה - גדולת מרדכי שברכו הקב"ה שעלה לגדולה. וקודם שנתשתכר נתן בודאי טובה להשם יתברך על שתי הטובות, ועל כן אמרו חז"ל שלא יפסיק מלתן שבח על זה מתוך שמחה, עד שיבוא לידי כך שלא יבחין עוד מה בין טובה זו לזו. ומוסיף בשער הציון בשם המגן אברהם ש"ארור המן" בגימטריה תק"ב כמו "ברוך מרדכי". ועליו להשתכר עד שלא ידע לחשב הגימטריה.חג הפסח ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

שאינו יודע לשאול

בהגדה של פסח אנו מוצאים "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול". אם היו שואלים אותנו איך לדרג את הבנים היינו מסדרים את הבן הרשע אחרון בין סדרת הבנים. מקומו הטבעי לדעתנו צריך להיות בתחתית הרשימה אחרי התם והשאינו יודע לשאול. ואילו בעל ההגדה דירגו לאחר החכם קודם לתם ושאינו יודע לשאול, דבר שמעורר תמיהה רבתי? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: