הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - חגים ומועדים

פורים ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כל קוויך לא יבושו

"הדברים נזכרים ונעשים" – אמר הבעש"ט הק' שסיפור המגילה הינו סיפור חיי העם היהודי בכל עת ובכל שעה, ומי שקורא את המגילה למפרע, דהיינו כסיפור היסטורי, כחג על נס שקרא פעם, לא יצא! ...

חג הסוכות ה'תשס"ט

בס"ד

חג סוכות

 הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

שמחת האחדותראש השנה ה'תש"ע

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מאזין תרועה ואין דומה לך

בתפילת מוסף של ראש השנה אנו מסיימים את "מלכויות זיכרונות ושופרות" בברכה: "כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך, ברוך אתה ה' שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים".

הפרי מגדים שואל על נוסח הברכה, ראשית למה על קול שופר נאמר "שומע", ואילו על התרועה נאמר "מאזין" תרועה?חג החנוכה ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

חג החנוכהחג הפסח ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ

הגאולה הרוחנית

בפתח תשובתו של האב על שאלות הבן אנו מכריזים "ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים". מפרשי ההגדה התקשו להבין פיסקה זו, מנין לנו הביטחון שעדיין היינו נותרים עד עצם היום הזה משועבדים לפרעה במצרים, אולי פרעה היה מתרצה לבסוף להוציאנו משם? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: