הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - חגים ומועדים

חג הפסח- תאיר כאור יום חשכת לילה
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

תאיר כאור יום חשכת לילה

חג הפסח מצוין על ידינו בניגודים, מחד אנו אוכלים את המרור והחרוסת המבטאים את הגלות והשעבוד , ומאידך אנו מסיבים כבני מלכים ואוכלים את המצה, ולו זכינו גם את קרבן הפסח, המזכירים את החרות והגאולה. זאת ועוד, הלל לא היה מסתפק באכילת דברים אלו בנפרד, אלא היה כורך פסח מצה ומרור ביחד, והשאלה הנשאלת איך ניתן לזכור גלות וחרות בצוותא? הרי באם רוצים לבטא גאולה, עלינו להשכיח מליבותינו את השעבוד?...

חג השבועות ה'תשס"ז
חינוך
בפרשת השבוע שזור מסר עמוק איך ניתן לחנך את הילדים. ולהשפיע על סביבתינו רוח נכונה. כבר בפתח הפרשה נאמר: ועשו בני ישראל כאשר צווה ה' את משה ואת אהרון כן עשו. (יב, כח) ופירש רש"י מהו וכן עשו, שאף משה ואהרון כן עשו. וקשה מדוע הפסוק צריך לומר זאת, הרי בוודאי עשו משה ואהרן כאשר צווה ה'? וכי למישהו יש ספק שרועי ישראל לא יקיימו את דבק ה'? ...

ראש השנה ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

תקיעת שופר
נשגב ומרומם הוא תוכנו של ראש השנה, קרוצים מחומר עולים לדרגה עילאה וממליכים את בורא עולם על כל היקום, אך בתורה לא נאמר כי בחודש השביעי באחד לחודש יום הדין הוא לכם, גם העובדה המבוארת במשנה כי בראש השנה כל באי עולם עוברים לפני הקב"ה כבני מרון והוא כותב את גזר דינם, אינה מופיעה במפורש במקרא . הביטוי היחידי המופיע בתורה ביחס לראש השנה הוא (במדבר כ"ט,א) "יום תרועה יהיה לכם" נמצאנו למדים כי תמצית מהות מועד ראש השנה גנוזה בתקיעת השופר שבו. התקיעות והתרועות הן המטביעות את חותמן על כל אופי היום, וכל שאר התכונות של יום זה קשורות למרכז מהותי זה...

יום הכיפורים ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לפני ה' תטהרו
מידי שנה בשנה חוזרת על עצמה אחת התופעות הפלאיות ביותר, העומדת כחריג מוחלט למה שמוכר לנו כאן בארץ ישראל, זו התנהגות העם היהודי כולו ביום הכיפורים, דממה תקשורתית, תחושת קודש כללית, המשולבת באחדות שכמותה איננו מוצאים בשום צורה ואופן בכל זמן אחר...

סוכות ה'תשס"ח
בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

שמחת האחדות
מעשרה קבין של שמחה שירדו לעולם נטל חג הסוכות תשע ידות. מכל החגים ומועדי ישראל זכה להיקרא בשם: זמן שמחתינו, אין כל משום לשאל במה לשמוח?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: