הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - חגים ומועדים

ראש השנה

   ראש השנה- יום שבו נידונים על מעשינו.
חג זה פותח את מעגל השנה היהודית , בו נידונים כל בני האדם  על מעשיהם. בערב ראש השנה מתכוננים לקראת הדין, כשם שאדם ההולך להישפט בבית- דין מתכונן לקראת יום המשפט. בחודש אלול, החודש שחל לפני ראש השנה, אומרים "סליחות" ומבקשים רחמים. זהו זמן המוקדש למחשבה על מעשינו, תיקון ובקשת מחילה. ביום ראש השנה מרבים בתפילה, מבקשים רחמים וכפרה, ומייחלים שלאחר תשובתנו תיגזר עלינו "שנה טובה"...


צום גדליה
בצום גדליה מציינים את מות גדליה בן אחיקם. לאחר שהחריב נבוכדנצר מלך בבל את בית המקדש הראשון, התיר המלך לדלת העם להתיישב בארץ, ומינה את גדליה בן אחיקם לנציב עליהם. היהודים חששו שמדובר בתכסיס מתוכנן של מלך בבל, אך למרות החשש התיישבו בארץ, ובראשם גדליה שהסתייע בעידודו של ירמיהו הנביא. ניצוץ של תקווה להמשך התיישבות יהודית החל לבעור בלבם של פליטי החורבן, אך הוא דעך במהירות...

יום הכיפורים
יום כיפור- מועד קדוש של טהרה ומחילה. יום כיפור חל ב- י' בתשרי, והוא יום סליחה וכפרה שבו הקב"ה מוחל על העוונות וחותם את גזר הדין. עשרת הימים שבין ראש השנה ליום כיפור מכונים "עשרת ימי תשובה", ובהם האדם מכין עצמו לקראת יום כיפור- מתקן את מעשיו לקראת כפרה על עבירותיו בשנה שחלפה. בערב יום כיפור נוהגים לעשות "כפרות"- לצורך הכפרה נוהגים לסובב תרנגול סביב הראש, לשחוט אותו ולהביאו לעניים, או לסובב כסף סביב הראש ולמסור אותו לצדקה.  
   יום כיפור בזמן בית המקדש. פעם בשנה, ביום הקדוש ביותר- יום כיפור, נכנס האדם הקדוש ביותר- הכהן הגדול, למקום הקדוש ביותר- קודש הקודשים. בימי קדם, כאשר בית המקדש היה קיים, מרכז ההתרחשות ביום כיפור היה בבית המקדש, שם כיפר הכהן הגדול בעבודתו על עוונות כל בני- ישראל...

סוכות

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

זמן שמחתינו – אמונה ותקוה

חג הסוכות מיוחד הוא במצוותיו, אשר מהן נובעות השקפות עולם על מהלך חייו של העם היהודי, כשאחת מהן ואולי המרכזי שבהן, היא היציאה מדירת הקבע לדירת העראי, כדברי חז"ל במסכת סוכה: "אמרה תורה כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי".

על שום מה יציאה זו? נאמר בפסוק (ויקרא כג') "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים", סוכות אלו שהושיב הקב"ה את בני ישראל בצאתם ממצרים, נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא במסכת סוכה (יא',ב'), לדעת רבי אליעזר היו אלו ענני כבוד ולדעת רבי עקיבא היו אלו סוכות ממש שבני ישראל עשו להם במדבר, להיות מוגנים מפגעי הדרך...חג החנוכה

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

הסביבון

נס חג החנוכה מעורר בכל אחד מאיתנו תהיות ותמיהות. אמנם הקב"ה עשה עם החשמונאים ניסים ונפלאות שמעבר לכל חישובי אנוש, כך שמעטים ניצחו את המרובים וחלשים גברו על הגבורים. אולם נשאלת השאלה , מהיכן מצאו החשמונאים את העוז לפתוח במלחמה נגד היוונים ןעוזריהם שגברו עליהם בהרבה? הן לפי ראות עיני בשר ודם  לא היה להם שום סיכוי לנצח במערכה זו, ואיך ההינו בכלל לפתוח בה? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: