הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - חגים ומועדים

"ראש השנה" אמון וביטחון
בשעת שקיעת החמה של יום רביעי הקרוב נעמוד בפתחה של שנה חדשה. את תחילתה של השנה נציין ביומיים רצופים של "ראש השנה". כשהשנה מצטרף אליהם יום השבת קודש. אם נטה אוזן לשמו של החג, נבחין שאיננו מסמל רק את תחילתה של שנה חדשה כי הרי איננו מכונה "תחילת השנה" אלא דווקא בשם: "ראש השנה".

"יום כיפור"- אהבה וסליחה, תשע"ד

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

שמו של 'יום כיפור' החל בשנה זו בשבת, מסמל את מהותו העיקרית: יום שבו אלוקים סולח ומכפר לעמו על מעשיהם הפחות רצויים.
כאשר נתעמק במשמעותו של יום זה, עלולה לעלות בליבנו שאלה מטרידה: מדוע, בעצם, שאלוקים יסלח לנו? לפעמים נדמה לנו שאיננו ראויים לכפרה זו. הרגשה זו מתעצמת במיוחד אם איננו מבחינים בשינוי מעשי גדול בהתנהגותנו ונראה לנו שחיינו לאחר יום כיפור ממשיכים להתנהל באותה צורה שבה הם היו לפני יום כיפור...
כדי להבין את מושג ה'סליחה', הן כשמדובר על היחס בינינו לאלוקים, והן כשהכוונה לסליחה בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, עלינו להכיר את דבריו של שלמה המלך בספר משלי:
"על כל פשעים תכסה אהבה"
(משלי י, יב)

 פורים ה'תשע"ד

בס"ד

המצפון של העולם - פורים

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בחג הפורים אנו חוגגים את נס הצלתו של העם היהודי מרצח-עם שתוכנן כנגדו, לפני כ-2,300 שנים. סיפור נס חג הפורים התחולל בתקופת חזרת העם לארץ ישראל לאחר הגלות הראשונה שנמשכה 70 שנה.חג הפסח ה'תשע"ד

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ –
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לא מוותרים על אף אחד – חג הפסח תשע"ד

בערב החגיגי ביותר בלוח השנה היהודי, הלא הוא ליל הסדר, אנו עוסקים בעיקר בנושא אחד: חינוך. מלבד מצוות האכילה שבלילה זה – מצה, מרור וארבעה כוסות – המצווה המרכזית שרוחה שורה על כל הערב החגיגי היא מצוות "סיפור יציאת מצרים". אם נשים לב, זהו העיסוק התופס את הזמן הרב ביותר במהלך ליל הסדר.שבת חול המועד פסח ה'תשע"ד

בס"ד
הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים


שבת לכל אחד – שבת חול המועד פסח – תשע"ד
השבת הקרובה מכונה בשם המורכב "שבת חול-המועד פסח". זאת מפני ששבת זו היא אחד מימי "חול המועד" של חג הפסח. לקראת שבת זו נבדוק האם קיים קשר מהותי בין השבת ובין חג הפסח, או שאך מקרי הוא שאחד מימי החג הוא יום השבת. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: