הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - חגים ומועדים

יום ירושלים
בתאריך כ"ח באייר בכל שנה אנו חוגגים ברוב עם והדר את יום שחרורה ואיחודה של ירושלים. הסיפור המרתק אודות יום מיוחד זה, המכונה "יום ירושלים", מתחיל עוד ב"מלחמת השחרור".

חג הפסח- החלק החשוב הטמון בנס גאולת מצרים
יהודי הגם שחטא, יהודי בן לאלוקי ישראל הוא. ושעור זה נלמד דווקא מיציאת מצרים. המצווה שלנו, לזכור בכל רגע שיצאנו ממצרים (לפי בעל "נתיבות שלום") היא כדי לזכור שלמרות שהיינו במ"ט שערי טומאה בכל זאת נקראנו בנים לה' אלוקינו, "בנים אתם לה' אלוקיכם" ו"בני בכורי ישראל". התורה רוצה שנזכור שה' קרב אותנו אליו ונתן לנו את התורה, אפילו שהיינו במצב כה ירוד.


חג השבועות

חג הקציר, חג מתן תורה, חג הביכורים, עצרת- שמות רבים לחג המוכר לנו בעיקר בשם "חג השבועות". לחג השבועות שמות רבים המלמדים אותנו פרטים אודותיו. השמות "חג הקציר" ו"חג הביכורים" מלמדים אותנו על המשמעות החקלאית של החג...צום י"ז בתמוז
תאריך י"ז בתמוז נקבע כיום צום ותענית, על שום חמש פורענויות שאירעו בו:
"נשתברו הלוחות"-
משה שבר את לוחות הברית כשירד מהר סיני וראה את ישראל חוטאים בחטא העגל.
"בוטל התמיד"- הופסק קורבן התמיד, קורבן ציבור המוקרב פעמיים ביום ומסמל תמידיות. בימי חורבן בית ראשון פרץ הצבא הבבלי לירושלים, אך לא היה יכול להיכנס להיכל ה', כי הכהנים התבצרו בבית המקדש...

תשעה באב
שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב נקראים "בין המצרים". אלו הם ימים ש"מועדים לפורענות", ושבהם אירעו צרות לישראל. נוהגים בהם מנהגי אבלות וממעטים בשמחה...


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: