הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת ויגש ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל והמקומות הקדושים

עבדך ערב את הנער

יעקב אבינו לפני הגיעו למצרים שולח לפניו את יהודה "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה". מביא רש"י בשם המדרש: לתקן לו תלמוד שמשם תצא ההוראה. ונשאלת השאלה אם המטרה היא הקמת ישיבה ובית תלמוד מדוע יהודה נשלח לבנות את בית המקדש ולא יששכר אשר לקח על עצמו את עול התורה כפי שנאמר בברכת יעקב ליששכר: "ויט שכמו לסבול" ובדברי הימים (א', י"ב): "ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם מאתיים וכל אחיהם על פיהם"?פרשת ויחי ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

אלוקים חשבה לטובה

עם הסתלקותו של יעקב אבינו, נכנס החשש בלב האחים הקדושים שמא יש בלבו של יוסף עליהם ומשום כיבוד אב לא גילה להם את כעסו ועתה ישוב הכעס ותשוב השנאה לשרור. אך יוסף מרגיע אותם מיד ואומר "אלוקים חשבה לטובה למען עשה כיום הזה להחיות עם רב" . תמיד בתוך כל עניין מסתתר עוד עניין. אתם אולי חשבתם על עניין המכירה בפן אחד ובאופן מסויים, אבל דעו לכם כי לא מאיתכם יצא הדבר, אלא תכנון אלוקי יש בזה, "אלוקים חשבה לטובה". היתה לכך סיבה מוצדקת , למה? להחיות עם רב, כשהוא גם מוסיף ומבטיח :"אנוכי אכלכל אתכם".פרשת שמות ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל והמקומות הקדושים

והנה נער בוכה

יוכבד אשר הטמינה את משה רבינו שלושה חודשים, הבינה כי לפי חשבונם של המצרים, היא תיבחן תשעה חודשים מיום נישואיה בשנית לעמרם, כך שהצליחה להחביא את משה רבינו שלושה חודשים, אחרי שילדה אותו לשישה חודשים ויום אחד, כפי שנאמר: "ולא יכלה עוד להצפינו" מפני אנשי פרעה הפועלים לקיים את הגזירה הקשה של: "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו..." "ותיקח לו תיבת גומא ותחמרה בחימר וזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור".פרשת וארא ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כאייל תערוג על אפיקי מים

המכה השנייה שהוכו המצרים הייתה מכת צפרדע שבאה להטריד את תושבי מצרים מחוץ לבית ובתוכו, מחדרי שינה ועד לתוך המטבח, התנורים וכו'. נוכחותם של הצפרדעים, לא רק שלא הנעימה להם, אלא הרעש המחריד שהשמיעו הוציא אותם משלוותם עד אבדן עשתונות וזו הייתה מכתם השנייה.פרשת בא ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

קידוש הלבנה- סוד ההתחדשות

"החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה", זוהי המצוה המעשית הראשונה שנצטוו בה ישראל, ורש"י בפתיחת פירושו על התורה מביא את דברי ר' יצחק שלא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים וכו'. יש להבין, מדוע נבחרה מצוה זו להיות הראשונה שנצטוו בה ישראל ובה היה צריך להתחיל את התורה? 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: