הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת חיי שרה ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

טרם כילה לדבר

פרשתינו מספרת באריכות רבה על שליחותו של אליעזר עבד אברהם, וחוזרת על סיפורו של העבד פעמיים, היא מתארת גם את שעת התרחשות הדברים, ובפעם נוספת חוזרת על הדברים כשאליעזר מגולל את קורותיו לפני משפחתה של רבקה. מכאן למדו חכמינו ז"ל ש"יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים".פרשת תולדות ה'תש"ע

בס"ד 

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ויתרוצצו הבנים בקרבה

בפתח פרשתנו נאמר: "ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את ה'". יש להבין מעשה זה, האם משום צער עיבור רצתה רבקה לוותר על דור ההמשך, אחרי שנים של תפילות על ידה ועל ידי יצחק אבינו כמו שנאמר: "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו"?פרשת "ויצא" ה'תש"ע


בס"ד
הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים


פרשת "ויצא"

יציאת צדיק- עושה רושם

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"- הצורך לציין את יציאתו של יעקב מבאר שבע לצד הליכתו לחרן נדרשה אצל מפרשים רבים. ורש"י הק' משיב: מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיווה פנה הדרה.פרשת וישלח ה'תש"ע

בס"ד
                                                                                         
הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"כי במקלי עברתי את הירדן הזה"

"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום". יעקב אבינו חוזר מחרן, מבית לבן הארמי, לארץ מולדתו- בית אביו כפי שצווה ע"י הקב"ה, ונערך לפגישה עם עשיו שאמר: "יתמו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי".פרשת "וישב" ה'תש"ע

בס"ד

 

פרשת "וישב"

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים


"וישאלהו האיש לאמר מה תבקש"?

יוסף יוצא מעמק חברון אל שכם בשליחות האב יעקב לראות את שלום אחיו ואת שלום הצאן, וכך נאמר: "וימצאהו איש והנה תועה בשדה, וישאלהו האיש לאמר מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי איפה הם רועים, ויאמר האיש, נסעו מזה כי שמעתי אומרים נלכה דותינה, וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדותן". 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: