הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת כי תצא

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ארבעים יכנו

"כי לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. אמת כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודם" – ברוב טובו המציא לנו הקב"ה דרכים להיפטר מעוונותינו, ישנם מעשים שבתשובה גרידא הם נמחלים ומתכפרים, וישנם הזקוקים לעונש כדי להסירם, כשאחד מהם הוא עונש המלקות...


פרשת כי תבוא

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

אלו תפילין שבראש

בפרשת הברכות נאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך  ויראו ממך. דורשת על כך הגמרא במסכת ברכות: תניא ר' אליעזר הגדול אומר "אלו תפילין בראש". דברים אלו סותרים לכאורה את המציאות. לא ראינו את אומות העולם מתיראים מפני יהודי המניח תפילין, רבבות נעקדו על קדושת ה' בשעה שהיו עטורין בתפילין, בידי חיות טרף של אומות העולם ולא התיראו מפניהם?...

 פרשת ניצבים - וילך

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ויעשו כולם אגודה אחת"

"אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם" – פירשו בספרי החסידות על יום ראש השנה, על פי דברי הזוהר הקדוש. היום – זה ראש השנה, בו הברואים כולם עומדים לדין ולמשפט לפני הקב"ה מה העיצה והדרך להצליח כדי להיות "ניצבים" לפני כס המשפט? "כלכם" שתהיו באחדות כל דרגות ושכבות העם...

 ראש השנה

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

פנה נא אל התלאות ואל לחטאות

כשהשנה נמוגה באופק ושוקעת בתהום הנשיה, משתלטת עלינו תחושת ההחמצה, כאב הפרידה מעורר רגשי חטאה. שנה שלימה הלכה אל מחוזות העבר ולא נוצלה כראוי, אימת הדין חודרת אל הלב ואנו "זוחלים ורועדים מיום בואך".

פתאום כולנו שמים לב לרזון שתקף את הלוח שתולה על הקיר, כמעט ולא נותרו בו דפים! הדפים נתלשו ולא ישובו לעולם, לשווא נחפש את יום האתמול, אולם במשנת החסידות למדנו כי כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, "כל עוד בו נשמתו יקו תשובת יציר אדמתו להחיותו להיטיב אחריתו" (מתוך תפילה), וכדבריו של רבי נחמן מברסלב "כשם שהנך מאמין שאפשר לקלקל, האמן שאפשר לתקן", דבר שמשרה אווירה מעורבת של שמחה ופחד בימים הנוראים, הרגשה של תקווה מלווה בחרדה. אנו לא משלימים עם תחושת האבדון בכך שאנו מנצלים את הימים והרגעים האחרונים של השנה לסליחה ולתפילה ומחפשים להתלות בזכויות ובתלאות...

 פרשת בראשית

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
 
כח מעשיו הגיד לעמו

רש"י בתחילת פירושו לתורה כתב ליישב את התמיהה, מדוע פתחה התורה ב"בראשית" ולא ב"החודש הזה לכם", שהיא המצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל, הרי בתורתנו הקדושה שרבי עקיבא היה דורש על כל תג ותג שבה תילי תילים של הלכות, אין בה לא אות ולא תג מיותרים וודאי שלא בא הכתוב לספר סיפורי היסטוריה גרידא, ואם כן לשם מה נועדה האריכות הרבה עד שהתורה מקדישה לכך יותר מחומש שלם?... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: