הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת האזינו ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי ומקומות הקדושים

השכחה

שירת האזינו- הינה שירת הפרידה של משה רבנו מעם ישראל. הרועה הנאמן שכל חייו הייתה מסכת ארוכה של מסירות נפש לעדתו, נפרד לקראת סוף חייו בדברי חיזוק שאמורים להוות עבורם צידה רוחנית לימים יבואו.פרשת בראשית ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

קין והבל- קרקעות ומטלטלין

בפתיחת חמישה חומשי תורה, ימים אחדים לאחר ששת ימי בראשית כשהעולם עדיין בשממותו, נהרג הבל בידי קין אחיו. המעשה כשלעצמו היה מזעזע ותמוה, אך העיתוי המיוחד הזה מביא להתעמק באירוע קשה זה שבעתיים. בכדי להבין את הרקע שהביא את קין להרוג את הבל אחיו, עד שתובע ממנו הקב"ה - "קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה". ואומרים חז"ל: "קול דם" לא נאמר אלא "קול דמי", שליש עולם שהיו אמורים לצאת מזרעו של הבל נתבע ממך.פרשת נח ה'תש"ע

בס"ד
        
הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

שאילת הגשמים

השבוע אנו מתחילים לשאול ולבקש על הגשמים. בשביעי במר חשוון נוסיף את המשאלה "ותן טל ומטר לברכה" בתפילותינו. משאלה שאם חסרה מן התפילה יש לשוב ולהתפלל, וזאת משום הצורך הגדול בגשם על פני האדמה.פרשת לך-לך ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מעשה אבות סימן לבנים

כשאברהם מגיע לארץ ישראל מסופר: "ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם" (בראשית יב, ו). פירש רש"י: "עד מקום שכם – להתפלל על בני יעקב כשיבואו להלחם בשכם". הרי שהסיבה שאברהם הלך לשכם היתה, כדי לבנות 'חומת מגן' לבנים של נכדו - יעקב, שעתידים להלחם באותו מקום, בעוד מאה שמונים וחמש שנה. וכך בהמשך (שם, ח') "ויעתק משם ההרה וגו' והעי מקדם ויבן שם מזבח" ופירש רש"י: "ויבן שם מזבח –  נתנבא שעתידין בניו להכשל שם על עוון עכן והתפלל שם עליהם". הפעם מדובר על נבואה לטווח רחוק יותר, בעוד כחמש מאות שנה, בשעה שיכנסו ישראל לארץ ישראל לכובשה, לאחר הנצחון הניסי הגלוי, בכיבוש יריחו והפלת חומותיה, במהלכה היה כשלון צבאי והיו גם הרוגים. הסיבה היתה, שעכן מעל במלחמת יריחו. המפלה הייתה יכולה להיות הרבה יותר כבידה, מה שהגן על ישראל באותה עת, הייתה תפילת אברהם!פרשת וירא ה'תש"ע

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ואנוכי עפר ואפר"

אברהם אבינו מתחנן לפני הקב"ה שיסלח לאנשי סדום ועמורה, ובתוך דבריו מתבטא במילים "ואנוכי עפר ואפר". אומרים על כך חכמינו זכרונם לברכה (סוטה י"ז) דרש רבא: "בשכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות: אפר פרה ועפר סוטה". 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: