הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת חזון ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בנים גידלתי ורוממתי


בשבת זו אנו מפטירין בדברי תוכחתו של ישעיהו הנביא ומשלימים בכך את הפטרות הפורענות, והחל משבת "ואתחנן" אנו מפטירין בנבואות נחמה.

"חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים..." מכיל מילים קשות על עם ישראל, "הוי גוי חוטא עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים עזבו את ה'...שמעו דבר ה' קציני סדום האזינו תורת אלוקינו עם עמורה... שריך סוררים חברי גנבים..." ישעיהו הנביא מקטרג ומוכיח את ה' על  שעזבו את תורת ישראל במילים קשות.פרשת ראה ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

צדקה

מצוות "צדקה" נשתבחה מאוד בדברי חז"ל ובספרים הקדושים, בחשיבותה ובתוצאותיה המבורכות בעולם הזה ובעולם הבא. עד שהרמב"ם בפתח הלכות מתנות עניים אומר: חייבין להיזהר במצוות הצדקה יותר מכל מצוות עשה, שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו שנאמר: "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ... לעשות צדקה".פרשת שופטים ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בפרשתנו (דברים כ' א-ט) מתארת התורה יציאה ל"מלחמות רשות" ומפרטת את החוזרים מצבא המלחמה. בין החוזרים נמנים "מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו ומי האיש אשר ארש אישה ולא לקחה", - כל אלו "ילך וישוב לביתו". אליהם מצטרף הרביעי אשר הוא "הירא ורך הלבב – ילך וישוב לביתו".פרשת כי תצא ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מצוות יבום

בפרשתנו נאמרה מצוות יבום "כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זה, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה" אולם, אִם האח - היבם אינו חפץ לישא את אשת אחיו הרי אז ישנה מצוות חליצה, "ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו", ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל".פרשת ניצבים וילך ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"וילך משה"

ראשיתה של הפרשה מתארת את משה רבנו בעשייתו בסימן של "וילך משה", עד יומו של משה רבינו הוא המשיך ללכת בדרך ה', לטפס בסולם המוצב ארצה שראשו מגיע השמימה, ולא לשמור על שיגרה אשר בסופו של דבר מדרדרת את האדם לדרגות נמוכות. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: