הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת קורח ה'תשס"ט

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ואהרון מה הוא כי תלינו עליו"

לקחים רבים יש ללמוד ממחלוקתו של קורח, מהטיעונים של משה רבינו ומעונשם של בעלי המחלוקת, עד שחז"ל במסכת אבות השתמשו במחלוקת זו כסמל של מחלוקת שאינה לשם שמיים.פרשת חוקת ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מטהרים את הטמאים ומטמאת את הטהורים

אחד מהדברים אשר עושים את פרשת "פרה אדומה" לחוק הוא זה שהפרה מטהרת את הטמאים, ומנגד מטמאת את הטהורים את המתעסקים ומזים על הטמאים אשר נטמאים לאחר שהיזו וטיהרו את הטמאים. לנסות להסביר זאת, ניתן על פי סיפורו המופלא של רבי זושא זי"ע.פרשת בלק ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כעת יאמר ליעקב ולישראל

מעלתה של פרשת בלק ובלעם גדולה היא, עד שביקשו חז"ל לקבוע אותה בקריאת שמע, ואלמלא טורח הציבור היה עם ישראל אומרה פעמיים בכל יום. זאת ועוד, פרשה שלמה נושאת את שמו של בלק הרשע וודאי גם זה לא בכדי! ואכן, דרשות רבות ומשמעויות עמוקות יש בדבריו של בלעם הרשע שכל אחד מהם יכול להסביר את חשיבותה, עד שללא טורח הציבור היינו אומרים אותה יחד עם קריאת שמע...פרשת פנחס ה'תשס"ט
בס"ד 

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים                      

"נער לא ימיש מן האוהל"

באחת מסופות השלגים בקור הפולני המקפיא, עבר הרבי מאוסטרובצה זצ"ל ברחוב בלווית משמשו, בדרכו למצוות סנדקאות. מפינת רחוב נשמע קולה של מוכרת הכעכים, מצטנפת בבגדיה ואוחזת באצבעותיה במקל עליו מחורזים הכעכים החומים, הקוראת בקול רועד: "קנו כעך בפרוטה, כעך חם וטוב בפרוטה. כעך חם וטוב בפרוטה". מעטים היו העוברים ושבים, ראשם טמון בצוארונם הזקוף וידיהם עמוק בכיסם, מי שם לב למוכרת המסכנה בקור כה עמוק.פרשות מטות מסעי ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ

פטירת אהרון בראש חודש אב

בתוך פרשת המסעות, מספרת התורה (מסעי ל"ג, ז') "ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום". וממשיכה : "ויעל אהרון הכהן אל הר ההר על פי ה', וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. ואהרון בן שלוש ועשרים ומאת שנה במותו בהר ההר". לכאורה הרי כבר בפרשת חוקת סיפרה התורה על מות אהרון, א"כ מדוע חזרה על כך שוב בפרשתינו? 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: