הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת ויקרא ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ונפש כי תקריב

"ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה' סולת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה" (ב.א). מבאר רש"י: לשון "נפש" לא נאמר אלא בקרבן מנחה, ולמה? כי מי דרכו לנדב מנחה ולא בהמה או עוף? רק העני! מכיוון שהוא דל אמצעים... אמר הקב"ה: אף שהביא מנחה קטנה, מחשיב אני מנחה זו, כאילו הקריב את נפשו!פרשת צו ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

תרומת הדשן

בפרשתינו נאמרה מצוות עשה העוסקת בתרומת הדשן. השכם בבוקר בטרם יתחילו הכהנים את עבודתם בבית המקדש היה עליהם לקיים מצוות "תרומת הדשן". על הכהן היה להרים קומץ של דשן מן המאכל שבמרכז המזבח לתוך מחתה ולהניחו בצד מזרחי של המזבח.פרשת שמיני ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"דרוש דרש"

בגמרא בקידושין נאמר על הפסוק בפרשתנו: "ואת שעיר החטאת דרוש דרש והנה שורף"- "ואו דגחון חציין של אותיות של ספר תורה, "דרוש דרש" חציין של תיבות". בעל ה"מגלה עמוקות", מבאר את הרעיון שדווקא מילים אלו הינם חציין של תבות התורה, ש- "דרש" הראשון שייך למחצית, ואילו השני שייך כבר למחצית השניה, ואף קבלה בידינו כי את "הדרש" הראשון יש לכתוב בסוף השורה, ואילו השני ייכתב בתחילת השורה הבאה. ופירש שזה לרמוז לאדם שהתורה היא אינסופית.פרשת תזריע מצורע ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ברית מילה"

כניסתו של אדם בבריתו של אברהם אבינו, והצטרפותו לעם היהודי נעשית על ידי מעשה בגופו של כריתת ערלתו של ילד בן שמונה ימים. ויש להבין מדוע דווקא נבחר מעשה זה שהינו תיקון בגופו של האדם כדי לצרף אותנו לעם הנבחר?פרשת קדושים ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ואהבת לרעך כמוך

במסכת שבת (ל"א) מסופר על נכרי שבא לפני שמאי, וביקש להתגייר על מנת שילמד את התורה כולה על רגל אחת, דחפו שמאי באמת הבניין שבידו. לאחר מכן בא אותו נכרי לפני הלל וביקש אותה בקשה כמו שהציג בפני שמאי , השיב לו הלל: דעלך סני לחבריך לא תעביד- זו היא התורה כולה , ואידך פירושה הוא זיל גמור- המשך פרוש התורה לך ללמוד. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: