הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת שמות ה'תשס"ט
פרשת "וארא" ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כאייל תערוג על אפיקי מיםפרשת בא ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים


רודפי צדקה וחסדפרשת בשלח התשס"ט

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

פרשת "בשלח"

"חכם לב ייקח מצוות"

משה רבינו ביציאתו ממצרים אינו מתעסק בביזת מצרים לקיים את ציווי הקב"ה: "ושאלו איש מאת רעהו כלי כסף וכלי זהב" אלא לקיים את דברי יוסף "והעליתם את עצמותי מזה אתכם", כדברי הכתוב בראש פרשתנו: "ויקח משה את עצמות יוסף עימו". לכאורה מדוע הוזקק משה רבינו לטפל בזה אישית, הרי ב"ה זכה יוסף לבנים ונכדים, לא שבט אחד אלא שני שבטים שיצאו ממנו ומן הראוי שצאצאיו יתעסקו בזה?פרשת יתרו התשס"ט
הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מתן תורה

חז"ל (מכילתא יתרו פרשה ה) מספרים כי לפני שהקב"ה נתן את התורה לעם ישראל הוא סבב על פתחי כל האומות בהציעו להם לקבל את התורה. וסמכו על כך את הכתוב בפרשת וזאת הברכה "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש מימינו אש דת למו". בדברי חז"ל נאמר כי כל האומות שנשאלו בענין זה הגיבו מיידית: "מאי כתיב בה"? לכל אומה הקב"ה השיב בהצביעו על מצוה שידוע שהיא מבחינתם הקשה ביותר לקיום, כמו "לא תרצח" לבני עשו, או "לא תגנוב" לבני ישמעאל וכו', לפיכך הם מיד הפנו לו עורף, בסרבם לקבל תורה שתגבילם בענינים שלדעתם הם ציפור נפשם. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: