הקרן למורשת הכותל המערבי

לוח עברי - העמוד לא נמצא

פרשת קדושים ה'תשס"ח

בס"ד


הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
 

פרשת קדושים
איש אמו אביו תיראו ואת שבתותי תישמרו 

בפתח פרשת קדושים אשר נאמרה בהקהל כל ישראל נאמר: "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה' אלוקיכם". רש"י מביא את דברי חז"ל במסכת בבא מציעא (לב) ובמס' קידושין כי הסמיכות בין שני הצווים באה ללמדנו: שאפילו שנאמר "איש אימו ואביו תיראו", אם יאמרו לך עבור על מצוות התורה, חלל שבת וכדו' אל תשמע להם, כי הרי גם אתה וגם הוריך חייבים בכבודי.פרשת "במדבר" ה'תשס"ח

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים


"ספר יוחסין"

"וידבר ה' אל משה.. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם". בשעה שבא הקב"ה להשרות שכינתו הוא מצווה את משה רבינו לפקוד את בני ישראל, וחכמינו ז"ל קראו על שום מצווה זו לספר במדבר "חומש הפקודים " , וודאי שכוונתם לומר בזה שאין זו מצווה נוספת בשלשלת המצוות שצוו בני ישראל ביציאתם ממצרים, אלא יש למנין בני ישראל משמעות עמוקה יותר, הקושרת גם את פרשה זו – הנקראת תמיד לפני חג השבועות – למתן תורה, שאם לא כן, לא היה נקרא ספר שלם על שם מצווה זו.


יש להבין, לשם מה ציווה הקב"ה למנות את בני ישראל, וכי חלילה לומר שהקב"ה לא יודע מנינן, הרי גלוי וידוע לפניו מנין כל ישראל, מניינו של כל שבט, ומניינה של כל משפחה, ויותר מכך אמרו חכמינו שאין הברכה שרויה אלא על בדבר הסמוי מן העין וא"כ לשם מה מניין זה של בני ישראל?פרשת נשא ה'תשס"ח

בס"ד 

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 שלח לך ה'תשס"ח

בס"ד
 
 
פרשת "שלח"
 
הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
 
 
"כי לחמנו הם"

פרשת קורח ה'תשס"ח

בס"ד

פרשת קורח

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים


כוחה של תפילה 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: