הקרן למורשת הכותל המערבי

מולטימדיה - סרטים

סרט הכותל
סרט ייחודי זה, בהפקת הקרן למורשת הכותל המערבי, מספר - את סיפור כיסופי היהודים בכל הדורות לעירם, ירושלים ואת סיפור שרשרת הדורות היהודית

לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: