הקרן למורשת הכותל המערבי

הכותל בארכיאולוגיה - דן בהט

חשיפת הכותל המערבי ומנהרותיו
מאת: דן בהט

בשנת תשכ"ח (1968) לאחר איחודה של ירושלים, החל משרד הדתות בחשיפתו של הכותל המערבי לכל אורכו. אומנם, כבר חוקריה המובהקים של ירושלים במאה ה-י"ט עמדו על מידותיו של הכותל ועל הדרך שבה נבנה, אולם המידע שבידיהם היה חסר.
בשנת תשמ"ה (1985), כאשר נסתיימה חשיפתו של הכותל המערבי לכל אורכו נוסף מידע חשוב המבהיר את תהליכי בניית הכותל המערבי כולו.האספקט הארכיאולוגי של חשיפת הרחוב ההרודיאני

מאת: דן בהט

קיימת תוכנית לחשוף את הרחוב מימי הבית השני העובר לכל אורכו של הכותל המערבי. חלקים מספר של הרחוב הזה נתגלו בחפירות קודמות:
1. קטע בדרום הר הבית נחפר ע"י פרופ' מזר
2. ככר קטנה לפני שער משערי הר הבית (שער וורן), ככר המתקשרת לרחוב זה נחשפה במסגרת חשיפת מנהרות הכותל המערבי.
3. הקצה הצפוני ביותר של הרחוב נחשף אף הוא בחפירות מנהרת הכותל. בקטע זה אף נתגלו שני עמודים שהוצבו על אותו הרחוב...תעלת המים החשמונאית

מאת: דן בהט

תעלת המים החשמונאית, אחת התגליות המרשימות ביותר שנתגלו בירושלים אפילו על רקע שרידי העבר המרובים הפזורים בה. אך מעבר להיבט האסתטי ותחושת ההערכה והכבוד לחוצביה המקננת בלב המסיירים נקשרים בה שני נושאים מעניינים.
האחד, קורותיה של פינתו הצפונית - מערבית של הר הבית. פינה זו משקפת כידוע את קורות הר הבית כולו וניתן ללמוד ממנה רבות על הדרך והאופן שבו הוכשר.
השני, שאלת המים בירושלים. מנהרה זו ממחישה עד כמה טרחו קדמונינו לספק מים לירושלים...מטבעות חשמונאים
בשנים תש"ס-תשס"ג (2003-2000) נערכו חפירות ארכיאולוגיות בסמוך למתחם מנהרות הכותל, על מנת להקים במקום את מרכז "שרשרת הדורות", שבו עוברים המבקרים מסע חוויתי הסוקר את שרשרת הדורות של העם היהודי. באחד החדרים שהתגלו, המכונה כיום "חדר הכיסופים", התגלו שרידים מתקופות רבות, מימי הבית הראשון ועד העת החדשה. בין השרידים הרבים התגלה גם מטבע של השליט החשמונאי אלכסנדר ינאי.

לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: