הקרן למורשת הכותל המערבי

מקורות תורניים - תפילות

תפילת כהן גדול ביום הכיפורים

בצאתו מקודש הקודשים

וכך היתה תפילתו של כהן גדול : יהי רצון
מלפניך ה' אלקינו ואלוקי אבותינו. שתהא
 שנה זו הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, אם שחונה גשומה, ואל יכנס
לפניך תפלת עוברי דרכים לענין הגשם בשעה
שהעולם צריך לו. ושלא יצטרכו עמך בית
ישראל בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר. שנה
 שלא תפיל אשה פרי בטנה. ושיתנו עצי השדה
את תנובתם ולא יעדי עביד שלטן מדבית יהודה:תפילה מיוחדת לאמרה לפני הכותל המערבי


"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלקי אבותינו ,מלך רחמן, שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך ברחמיך הרבים ותבנהו מהרה ותגדל כבודו. אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה והופע והנשא עלינו לעיני כל חי וקרב פזורינו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ , והביאנו לציון עירך ברנה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם , לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם...

 תפילה לפרנסה

תהילים פרק ס"ג

"מִזְמוֹר לְדָוִד, בִּהְיוֹתוֹ בְּמִדְבַּר יְהוּדָה..." 1 2 3 
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: