הקרן למורשת הכותל המערבי

מקורות תורניים - רמזים אודות ירושלים בתורה

ירושלים בתורה


להלן רשימת מקורות בסיסיים המתייחסים לרמזים אודות ירושלים בתורה.
ירושלים איננה נזכרת כלל בשמה בתורה, אך היא רמוזה במספר מקומות, הן בספר בראשית (אברהם מגיע לירושלים פעמים ) והן בספר דברים לקראת כניסת בנ"י לארץ  ( ובפרט לזיקה לנחלת בנימין היא נחלת שכינה ) ...לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: