הקרן למורשת הכותל המערבי

מקורות תורניים - הלכות

לעשות זכר לחורבן:

שולחן ערוך סימן תקס    
א. משחרב בית המקדש, תקנו חכמים שהיו באותו הדור שאין בונים לעולם בנין מסוייד ומכוייר כבנין המלכים, אלא טח ביתו בטיט וסד בסיד ומשייר מקום אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד; והלוקח חצר מסויידת ומכויירת (פירוש מצויירת) , הרי זו בחזקתה ואין מחייבים אותו לקלוף בכותלים...הלכות פורים
חג הפורים מתייחד מכל חגי ישראל בכך שהתאריך שבו הוא חל אינה זהה בכל מקום. בעוד שברוב המקומות חל חג הפורים בתאריך י"ד באדר, בירושלים חל חג הפורים למחרת, בתאריך ט"ו באדר.
בחג הפורים תיקנו חכמי ישראל ארבע מצוות: קריאת המגילה, סעודת פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים.

לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: