הקרן למורשת הכותל המערבי

חג השבועות

חג השבועות
חג הקציר, חג מתן תורה, חג הביכורים, עצרת- שמות רבים לחג המוכר לנו בעיקר בשם "חג השבועות". לחג השבועות שמות רבים המלמדים אותנו פרטים אודותיו. השמות "חג הקציר" ו"חג הביכורים" מלמדים אותנו על המשמעות החקלאית של החג. "חג הקציר" על שום קציר החטים שבאותה תקופה, ו"חג הביכורים" על שום תחילת עונת הביכורים וראשית התבואה שהיו מעלים לבית המקדש. השם "עצרת" מלמד אותנו על הקשר שבין חג הפסח לבין חג השבועות. נוהגים לספור 49 ימים מיום הראשון של חול המועד פסח ועד לחג השבועות. ימי הספירה מקבילים לימי חול המועד, המקשרים בין חג ראשון לאחרון. לכן, חג השבועות מכונה גם הוא "עצרת" כמו "שמיני עצרת" שלאחר חג הסוכות. יש אומרים שמשמעות השם "חג השבועות" קשור גם הוא לספירה, ונקרא כך על שום שבעת השבועות, שהם 49 יום, שסופרים מפסח עד לשבועות. "חג מתן תורה" על שום שביום זה התקיים מעמד הר סיני וניתנה התורה לעם ישראל. 
   חג שבועות הוא אחד משלושת הרגלים שבהם היו עולים לבית המקדש. שלוש פעמים בשנה היה עולה עם ישראל לבית המקדש שבירושלים: בפסח, בשבועות ובסוכות. בחג השבועות הביאו את ביכורי התבואה לירושלים. שמו בטנא את הפרי הראשון השייך לשבעת המינים בהם התברכה ארץ- ישראל (שהם: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר ותאנה), והביאו לבית המקדש. הכהן לקח את הטנא והניח לפני המזבח.
מאז חרב בית המקדש אי אפשר אומנם להביא ביכורים בחג השבועות, אך ניתן "לעלות לרגל", להגיע לירושלים ולהתפלל בכותל המערבי, שריד בית המקדש. בחג השבועות בשנת 1967 הייתה התפילה בכותל המערבי מרגשת במיוחד. בשנה זו שוחררה העיר העתיקה, ובשבועות נפתח הכותל המערבי ליהודים בפעם הראשונה, לאחר 19 שנה שלא הורשו יהודים להגיע אליו. למעלה ממאתיים אלף איש נהרו לרחבת הכותל בחג.
   בחג השבועות ישנם מנהגים רבים שהשתרשו במהלך השנים. בחג השבועות נוהגים לקשט את בתי הכנסת והבתים בירק. אחד מטעמי המנהג הוא לזכר הירק שצמח על הר סיני לכבוד מתן התורה. מנהג נוסף בחג השבועות הוא לאכול מאכלי חלב. למנהג זה  טעמים שונים. יש אומרים שנוהגים לאכול חלב משום שהתורה שקיבלנו נמשלה לחלב. טעם נוסף הוא על שום שביום מתן תורה נצטוו ישראל לראשונה על הכשרות, ומשום שלא היה לבני ישראל כלים כשרים, הם אכלו מאכלי חלב. טעם אחר, נהוג לאכול מאכלי חלב כנגד ארבעים יום וארבעים לילה שמשה היה על הר סיני, שהרי הגימטריה של המילה "חלב" שווה לארבעים.
מנהג נוסף אותו נוהגים בחג השבועות נקרא "תיקון ליל שבועות". נוהגים להישאר ערים בליל שבועות וללמוד תורה כביטוי לאהבת התורה. בנוסף, מתייחס המנהג למסורת שבני- ישראל לא קמו בבוקר יום מתן תורה והיה צריך להעירם. בחג השבועות נוהגים גם לקרוא את "מגילת רות". הטעם לכך הוא שסיפור המגילה התרחש בתקופת הקציר אותה מציין החג. טעם נוסף לקריאת המגילה הוא, המסורת שדוד המלך, נינה של רות המואביה, נולד ומת בשבועות.
   תפילת "ותיקין" בכותל המערבי: אחד מן המחזות היפים בכותל המערבי הוא מראה המוני האדם המגיעים בטרם עלות השחר מכל רחבי ירושלים בתום "תיקון ליל השבועות" לתפילת "ותיקין" עם עלות השחר בכותל המערבי. אנו מזמינים אתכם להצטרף אל שיירת העולים לרגל, הנמשכת מאז ימי בית המקדש ועד ימינו.


הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: