הקרן למורשת הכותל המערבי

דברים לרגל בואו של האפיפיור לתפילה בכותל המערבי תשע"ד

דברים לרגל בואו של האפיפיור לתפילה בכותל המערבי תשע"ד

בס"ד

כ"ו אייר תשע"ד – 26/5/14

מכובדי, האפיפיור פרנציקוס,
ברוך הבא לעיר הקודש, ירושלים. ולמקום המקודש הכותל המערבי, למרגלות הר הבית- הר מרום הבית.
בספר תהלים כתב דוד המלך, נעים זמירות ישראל: "בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים". ירושלים שהגעת אליה, אדוני האפיפיור, איננה רק ירושלים המציאותית. זוהי גם ירושלים של חלום. חלומם של מיליוני יהודים במשך אלפיים שנים ארוכות של גלות. ירושלים היא חלום שהתגשם, ואנחנו - עודנו הולכים בו כחולמים. ומצפים להתממשות החלום במלואו.
על גבי קשת הניצחון שבנה טיטוס ברומא, לכבוד נצחונו על העם היהודי וחורבנו של בית המקדש בירושלים, מופיע תחריט מפורסם, ובו שבויים יהודים נושאים אל הגלות את אוצרות המקדש. אמת - את המנורה ואת כלי המקדש הצליח טיטוס לקחת; אבל את אור האמונה, ואת התקווה לשוב אל ארץ אבותינו - הוא לא הצליח לכבות.
דרך ארוכה עברנו בדרך חזרה הביתה. היטלטלנו בארבע קצוות תבל. משך אלפיים שנה שבענו בוז, רווינו צער, אך בכל יום ויום התפללנו והאמנו "לשנה הבאה בירושלים". זכינו לנס גדול לשוב לכאן אחרי גלות ארוכה ואחרי שואה איומה. וב"ה עם ישראל חי וקיים בארץ ישראל ויכול להתמודד בכל יום ויום עם הייעוד והאתגר "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".
מכובדי,
עם ישראל היושב בירושלים הוא ההוכחה הנעלה לכוחה של האמונה לשנות מציאות. אמונה שהביאה לירושלים מספרד את הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, להקים בה מחדש יישוב יהודי לפני מאות שנים. אמונה שהביאה את רבי יהודה חסיד ותלמידיו לעלות לארץ מפולין לפני מאתיים שנה ולקבוע את מושבם בירושלים. אמונה שמכוחה עלו רבבות יהודים לארץ ישראל ולירושלים.
ירושלים הבנויה היא נס שהתחולל בכוחה של האמונה. ברוך שעשה לנו נס במקום הזה.
לעם ישראל, כך אנחנו מאמינים, יש תפקיד מיוחד בעולם הזה. גם בשנים הקשות ביותר, בהן האנטישמיות רדפה אותנו והיכתה בנו ללא רחם בכל רחבי העולם, המשכנו להאמין בפסוקים העתיקים "בנים אתם לה' אלוקיכם". לא מתוך גאווה חלילה - אלא מתוך תחושת שליחות עמוקה ומתוך רצון לתקן עולם במלכות שדי. ואכן - תרומתו של העם היהודי לדברי ימי העולם היא לאין שיעור ממספרו היחסי באוכלוסייה.
הנביא ישעיהו אומר: "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה'... ונהרו אליו כל הגויים ואמרו לכו נעלה אל הר ה'... ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". אנו מצווים לשמור על יחודינו, כמו שכל אומה צריכה לשמור על יחודה, אבל חובה על כולם לשמוע את דבר ה'.
מכובדי,
ירושלים היא המקום בו עלינו להתרומם מעל לכל מחלוקת.
ירושלים היא המקום בו עלינו לשאת עינינו לשמיים ולהשפיל אל ליבנו בענווה.
שנים רבות מדי הייתה האמונה שורש למחלוקות, לשנאה ולכאב בעולם כולו. מכאן, מן המקום המקודש לך ולי ולעוד מיליונים רבים בכל העולם, אני מבקש לפנות - יחד איתך - למאמינים בני כל הדתות, להלחם בשנאה ובאנטישמיות הצומחת לאחרונה יותר ויותר, רק לפני יומיים חשנו זאת שוב על בשרינו, והקולות הנשמעים כל העת לא מבשרים טוב.נישא אליהם מירושלים ברכת שלום. 
בשם כולנו אקרא מתהילים פרק קכ"ב לשלום ולתקווה בעולם.הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: