הקרן למורשת הכותל המערבי

הלכות פורים

הלכות פורים

חג הפורים מתייחד מכל חגי ישראל בכך שהתאריך שבו הוא חל אינה זהה בכל מקום. בעוד שברוב המקומות חל חג הפורים בתאריך י"ד באדר, בירושלים חל חג הפורים למחרת, בתאריך ט"ו באדר.
בחג הפורים תיקנו חכמי ישראל ארבע מצוות: קריאת המגילה, סעודת פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים.

קריאת המגילה
קוראים את מגילת אסתר – פעמיים. פעם אחת בליל פורים ופעם אחת ביום הפורים.
הקורא את המגילה צריך לקוראה מתוך מגילה כשרה שנכתבה בדיו המתאים, על קלף ועם שרטוט. אך השומע את הקריאה יכול לשמוע בעל פה או להסתכל במגילה מודפסת.
השומעים את המגילה רשאים לשבת, אך הקורא את המגילה בציבור של עשרה אנשים או יותר, צריך לעמוד.

לפני קריאת המגילה מברכים שלוש ברכות:
1. "ברוך אתה ה', א-לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה"
2. "ברוך אתה ה', א-לוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה"
3. "ברוך אתה ה', א-לוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"
כשמברכים "שהחיינו" ביום הפורים, מכוונים שהברכה כוללת גם את שאר מצוות היום – משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים.
נוהגים להרעיש מעט כאשר מזכירים את שמו של המן בקריאת המגילה, אך ראוי שההורים ישגיחו על ילדיהם שלא ירעישו יותר מדי ויפריעו לקריאת המגילה.
ישנם ארבעה פסוקים שהקהל אומר בקול לפני שה"בעל קורא" קורא אותם: "איש יהודי...", "ומרדכי יצא...", "ליהודים הייתה אורה..." ו"כי מרדכי היהודי...".
שמות "עשרת בני המן" שבמגילה צריכים להיקרא בנשימה אחת, ונוהגים שכל הקהל קורא אותם לפני שה"בעל קורא" קורא אותם בקול.
אם המגילה נקראה בציבור של עשרה אנשים או יותר, אומרים לאחר קריאת המגילה את ברכת "הרב את ריבנו..."

סעודת פורים
זמנה של סעודת פורים הוא בצהרי היום, אך גם בליל פורים ראוי לעשות סעודה חגיגית יותר מהרגיל.
כאשר פורים חל ביום שישי, אוכלים את הסעודה בבוקר כדי שיישאר זמן להתכונן לשבת.
מצווה לשתות משקאות אלכוהוליים ולהתבסם, אך אין להשתכר במידה שתפגע בתפילה או בברכת המזון שלאחר הסעודה.
מי שיש לו תקציב מוגבל, עדיף שיפחית בהוצאות הסעודה ויקיים מצוות מתנות לאביונים.

משלוח מנות
את מצוות משלוח מנות יש לקיים ביום הפורים ולא בליל פורים.
שולחים שני סוגי מזון מוכנים לאכילה, לאדם אחד לפחות. אך אם שולחים סוג מזון אחד, אפילו להרבה אנשים, לא מקיימים את המצווה.
נוהגים להעניק את משלוח המנות על ידי שליח.
את משלוחי המנות המיועדים לגברים שולחים הגברים, ואת משלוחי המנות המיועדים לנשים שולחות נשים.

מתנות לאביונים
מצוות מתנות לאביונים מתקיימת על ידי נתינת צדקה, לפחות לשני עניים ביום הפורים.
יש להעניק לכל עני סכום כסף, לכל הפחות בשווי של ארוחה מהירה כלשהי (למשל מנת פלאפל).
אין חיוב להעניק את הצדקה לעניים עצמם. אפשר לתת אותה לגבאי צדקה שיחלק אותה לעניים ביום הפורים.

על הניסים
בתפילות חג הפורים מוסיפים את תפילת "על הניסים" שהיא הודאה מיוחדת על נס חג הפורים, ואומרים אותה בברכת "מודים", וכן בברכת המזון לפני הקטע הפותח במילים "ועל הכל".הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: