הקרן למורשת הכותל המערבי

תפילה מיוחדת לאמרה לפני הכותל המערבי

תפילה מיוחדת לאמרה לפני הכותל המערבי

 

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלקי אבותינו ,מלך רחמן, שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך ברחמיך הרבים ותבנהו מהרה ותגדל כבודו. אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה והופע והנשא עלינו לעיני כל חי וקרב פזורינו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ , והביאנו לציון עירך ברנה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם , לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם.
אנא ה' הא-ל הנאמן, יאמנו נא דבריך הטובים אשר אמרת לשלמה מלכך בהתפללו לפניך על אודות הבית הזה וכך אמר בתפילתו : 'רעב כי יהיה בארץ , דבר כי יהיה ,שדפון, ירקון, ארבה, חסיל כי יהיה, כי יצר לו איבו בארץ שעריו, כל נגע כל מחלה. כל תפלה, כל תחנה אשר תהיה לכל אדם לכל עמך ישראל אשר ידעון איש נגע לבבו, ופרש כפיו אל הבית הזה. ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו ,כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם. למען יראוך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה אשר נתת לאבותינו'.
ואתה ברחמיך הרבים השיבות לו : 'שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננתה לפני, הקדשתי את הבית הזה אשר בניתה לשום שמי שם עד עולם, והיו עיני ולבי שם כל הימים'. ועתה קיים נא את דבריך הטוב ושמע תפילתי אשר אני מתפלל לפניך במקום הזה , ואל יעכבו עבנותי לשמוע תפילתי , בך בטחתי אל אבושה.

דנציג, אברהם. שערי צדק. ירושלים: דפוס בית יתומים דיסקין, תש"א.הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: