הקרן למורשת הכותל המערבי

מעלות הר המוריה

מעלות הר המוריה
 
"צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה, שתולים בבית ה' בחצרות אלוקינו יפריחו".... (תהילים צב)
הפסוק ממשיל את הצדיק לשני מיני צמחים הפורחים כביכול בבית ה': תמרים וארזים. 
אך ישנו קושי במשל זה!
עצי ארז, גדלים באזור הלבנון, אזור המשופע במשקעים (לפחות 800 מ"מ גשם בשנה). ומאידך, עצי התמר גדלים באזור יריחו ("עיר התמרים"), אזור מדברי ובו משקעים מעטים (פחות מ 200 מ"מ בשנה).
אם כן לא ייתכן מקום בו גדלים שני עצים אלו זה בצד זה. במיוחד לא בבית ה' בירושלים, מקום בו כמות המשקעים (כ 500 מ"מ בשנה) אינה מספיקה לארז ורבה היא מדי לתמר.
אך אפשר וזוהי בדיוק הנקודה אותה רוצה להנחיל לנו משורר התהילים. הפתרון לפרדוקס האקולוגי הנזכר טמון בתכונה מיוחדת של מקומו של בית ה' בירושלים. מקום שיכול (וצריך) להוות קרקע פורייה לפריחתם של מינים וגוונים שונים של בני אדם. מקום בו "תנאי האקלים" אינם חלים!

מאת עילאי עופרן

הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: