הקרן למורשת הכותל המערבי

פרשת יתרו התשס"ט

פרשת יתרו התשס"ט

פרשת יתרו

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מתן תורה

חז"ל (מכילתא יתרו פרשה ה) מספרים כי לפני שהקב"ה נתן את התורה לעם ישראל הוא סבב על פתחי כל האומות בהציעו להם לקבל את התורה. וסמכו על כך את הכתוב בפרשת וזאת הברכה "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש מימינו אש דת למו". בדברי חז"ל נאמר כי כל האומות שנשאלו בענין זה הגיבו מיידית: "מאי כתיב בה"? לכל אומה הקב"ה השיב בהצביעו על מצוה שידוע שהיא מבחינתם הקשה ביותר לקיום, כמו "לא תרצח" לבני עשו, או "לא תגנוב" לבני ישמעאל וכו', לפיכך הם מיד הפנו לו עורף, בסרבם לקבל תורה שתגבילם בענינים שלדעתם הם ציפור נפשם.

מדוע באמת הקב"ה הצביע לכל אומה דוקא על החלק הקשה לה ביותר? הרי אנו יודעים שכאשר מוכר מציג את מרכולתו, ראשית הוא מספר על הדברים הטובים שבה, רק לאחר מכן בשקט ובצנעה מציג את החסרונות שבה. אפשר שאם הקב"ה היה מודיע לבני עשו את הדברים החיוביים והיפים שבתורה הם היו מסכימים לקבל את התורה למרות שכתוב בה "לא תרצח", מדוע א"כ הדגיש הקב"ה דווקא את המצוה הקשה? כלום היה זה נסיון מופגן לדחותם? עוד יש להבין מדוע לבני ישראל לא הוצג את החלק הקשה עבורם לפי תכונותיהם ומידותיהם?

מסתבר שהגויים עצמם הם שגרמו לכך. עצם הצגת השאלה "מאי כתיב בה" לא היתה במקומה. לפני מספר שנים התחילה בעולם הפצת מעטפות עם אנטרקס, אבקה לבנה שסיכנה את הנוגעים בה. מידי יום שמענו על פניה למשטרה על מעטפה חשודה, כשהיא מתיצבת מידית בפני כל קריאה, לקחה את החומר למעבדה כדי לבחון אם לא מדובר בחומר מסוכן. באחד הפעמים נקראה המשטרה לבית משום מעטפה חשודה שנראה היה שהכילה אבקה לבנה חשודה. השוטרים בבואם לבית שאלו את בעה"ב אם הוא מזהה את השולח, והוא השיב כן, זה אבי! האם זהו כתב ידו? משיב האיש כן זהו כתב ידו, אני מזהה אותו. השוטרים מיד סבבו על עקבותם ורצו לעזוב את הבית, לשאלת בעה"ב מדוע? השיבו השוטרים כי אבא לא עושה רע לבנו ואם הוא שלח את המעטפה אין כאן את האבקה המסוכנת.

הצגת השאלה לאבא מה כתוב בה מוכיחה שאין להם אימון בהקב"ה והם חוששים שהוא מתכוון לפגוע בהם. אם אתם לא מאמינים שאבא נותן את הטוב ביותר לבניו, סימן שאינכם רואים בו אבא, על כן הקב"ה השיב להם דוקא באותו מטבע בכך שאמר להם את המצוה שמבחינתם היא הקשה ביותר לקיים, בעוד שבני ישראל ראו בהקב"ה אביהם והבינו שתורתו היא טובתו להם. ולא שאלו כלל מה כתוב בה.

החידושי הרי"מ מוסיף על כך, שאף אומות העולם כלל לא הופלו לרעה בהצגת החלק הקשה לעומת בני ישראל, כי גם לעם היהודי הוצג החלק הקשה להם ביותר והם קיבלו אותו ועמדו בו. מהו החלק הקשה שהוצג לעם ישראל? אומר החידושי הרי"מ שהוא ההגבלה, שלושת ימי ההגבלה, "השמרו לכם עלות להר ונגוע בקצהו וכו" שזה נוגד את תכונות עם ישראל, עד שהקב"ה אומר למשה להזהיר אותם פעם נוספת שלא יכשלו "ויאמר ה' אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל ה' לראות ונפל ממנו רב" – עם ישראל לא יודע גבולות, והוא חוצה אותם לצורך קדושה ולצרכים אחרים, הזהר אותם! משה משיב לקב"ה: "לא יוכל העם לעלות על הר סיני כי אתה העדות בנו לאמור הגבל את ההר וקדשתו"- איך יעיזו בני ישראל לעשות כן אחרי שהזהרת אותם בענין זה? אך הקב"ה המכיר את תכונותם של בני ישראל אומר לו אל תסתפק באזהרה הקודמת שלך, "לך רד... והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל ה' פן יפרץ בם". חוששני שבאם לא תזהיר אותם פעם נוספת לא יעמדו בהגבלה כי זה דבר הנוגד את מהותם. כך שגם לבני ישראל הוצג דבר קשה והם לא דחו בעבורו את התורה, אדרבה השתדלו לעמוד בו על מנת שיקבלו את התורה של הקב"ה.הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: