הקרן למורשת הכותל המערבי

פרשת "לך-לך" תשס"ט

פרשת "לך-לך" תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"תורה וגדולה במקום אחד"

 

לאחר נצחונו של אברהם אבינו במלחמה נגד ארבעת המלכים והצלתו של לוט נאמר: "ומלכי צדק שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון, ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך". בפסוק זה מצויין כי מלכי צדק שהינו שם בן נח (לפי דברי הגמ' בנדרים לב') ביצע שתי פעולות: האחד הוציא לחם ויין והאחר בירך את אברהם.
לכאורה הפסוק היה צריך לציין בראשונה ברצף את שתי תפקידיו של מלכי צדק האחד מלך שלם והנוסף כהן לאל עליון, ולאחר מכן ברצף את מעשיו: הוציא לחם ויין וברכתו לאברהם, ולא להפריד בין תפקיד למטלה, תפקיד ומטלה?

רבי מאיר מפרימישלן זצוק"ל פגש פעם בגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל, ובשיחתו פירש רבי מאירל את הפסוק כדלקמן: מלכי צדק שהוא שם בן נוח היה כידוע כולו תורה, הוא שימש כראש ישיבה שבה למד יעקב אבינו ארבע עשרה שנה ואילו אברהם היה כל כולו חסד, נתון היה להכנסת אורחים. לפיכך בשעה שנפגשו שני צדיקים אלה הם למדו אחד ממעשיו של השני: מלכי צדק הוציא לחם ויין לא מסליו ורכושו אלא מאברהם אבינו ,דהינו שלמד מאברהם את המידה של הכנסת אורחים, והוא אברהם,למד ממלכי צדק את המידה של "כהן לקל עליון" להיות עוסק בתורה. 

פירוש נוסף שמעתי לבאר על פי מעשה ביהודי שהיו לו חמש בנות שהגיעו לפירקן, שלא הצליח למצוא זיווג אפילו לאחת מהן עקב עניותו ודלותו, כמובן שבביתו היה כאב וצער על המצב עד שבצר לו פנה לרב העיירה והשיח את כאבו מתוך בכי תמרורים, הרב אשר היה שותף לדמעותיו פנה אליו ושאלו מה מבוקשו? והשיב לו העני כי לדעתו לו היה משיג נדוניה אחת יתכן והעגלה היתה יוצאת לדרך והיה מוצא זיווגים גם לבנותיו האחרות ובקשתו מהרב כי יעניק לו את הכסף לנדוניה הראשונה.
הרב שמע את מבוקשו של העני, אך השיב: כי הוא באופן אישי לא יכול לסייע לו בגלל מצבו הכלכלי שלו בעצמו, "גם אני מתמודד באופן אישי עם קשיי פרנסה, רק ברכה אני יכול להעניק לך" אמר הרב,לעומת זאת ר' וולף זאב הקצב של העיירה, הינו יהודי עשיר רודף צדקה וחסד הצעתי כי תפנה אליו בשמי שיסייע בידך בהשגת כסף לנדוניה הראשונה.
פנה העני לר' וולף הקצב והשיח גם לו את מצוקתו מתוך בכי תמרורים, גם ר' וולף הקצב הצטרף לבכיתו של העני ושאל מה רצונו? השיב לו העני כי מבוקשו לקבל ברכה. ר' וולף נפגע מיד ושאלו, האם באת לעשות ממני צחוק? הרי ברכות פונים לרב העיירה, אני איש פשוט כל מה שאוכל לסייע בידך, הוא בהשגת כסף לנדוניה עבור בנותיך.
לכל אדם יש תפקיד ויכולת שעליו להשתמש בו. מלמדת אותנו התורה כי מלכי צדק ידע להשתמש בכל תפקיד למטרתו המוגדרת, במלוכה על ירושלים המקנה לו עושר ומעמד, העניק לחם ויין, אירוח ומזון, ובתפקידו ככהן לקל אליון העניק מברכות ה'.
ברכה זו שאותה נטל רבי הקדוש "תורה וגדולה במקום אחד" היתה בידי שם בן נח, וזאת  הברכה שלנו לכל אחד ואחד מאיתנו, שיהיה גם גדול עד שיוכל להעניק מברכת ה' וגם יהיה בעל פרנסה טובה אשר יוכל להעניק תמיד לחם ויין.

 הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: