הקרן למורשת הכותל המערבי

פרשת בראשית ה'תשס"ט

פרשת בראשית ה'תשס"ט

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

גן עדן

הדרדרותו של אדם הראשון יציר כפיו של הקב"ה המתחיל את חייו בגן עדן, ומוצא את עצמו שעות אחדות לאחר מכן מחוצה לו, מלמד אותנו מוסר השכל ודרך חיים.

אדם הראשון מקבל הכל, הקב"ה נוטע בעבורו גן בעדן מקדם, מצמיח בתוכו עצים רבים נחמדים למראה וטובים למאכל, נהרות מים וכל טוב שלימות מלאה בלא מחסור כלשהוא. לפתע הוא מגורש משם, עד שהקב"ה מציב בפתח הגן להט החרב המתהפכת לאיים עליו מלהכנס לגן, האשה מקוללת בעצב תלדי בנים, והאדם בקוץ ודרדר תצמיח האדמה, בזעת אפיך תאכל לחם, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. איך יתכן שתוך שעות אחדות מדרדרים ומושלכים החוצה מגן עדן? קשה שבעתיים כשמדובר באדם הראשון יציר כפיו של הקב"ה!

כשמתבוננים ניתן לראות שחטאם של אדם וחווה נבע מהשפע שקיבלו כשהם לא צריכים לתת מעצמם כלשהו, בגן עדן אין להם כל מחסור, דבר שגרם להם לחוש שכולם חייבים להם, וכאשר הם מצווים כי מעץ הדעת לא תאכל ממנו. הם אינם יכולים להפנים זאת, על מה ולמה? הם שואלים את עצמם איך ניתן להגבילם? הרי הכל מגיע להם! ואז הם לוקחים גם מעץ הדעת ומגיעים לשפל המדרגה.

כשאדם חי בתחושת מקבל, ואינו יודע מה זה לתת, עלול הוא להדרדר מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. רק אדם שיודע לתת, שמעניק מעצמו לאחרים יכול להכיר במגבלות, ולהבין את המסגרת,כי אז לזכות לטפס בסולם ולא ליפול בו.

זו המידה כנגד מידה שהקב"ה העניש את אדם וחווה, מעתה הם אינם מקבלים, הם צריכים לתת, הם נצרכים לטרוח ולעבוד על מנת שיבינו את המגבלות האנושיות ולא יחיו בהשקפת עולם שהם זכאים להכל.

מסופר על תייר שהגיע לארץ ישראל אשר פתח את ביקורו בטבריה, שם ראה את הכנרת שמסביבה עצים וגידולים, פריחה וצמיחה, כשכולו מתלהב מהיופי וההדר שעוטף את הים. הוא כמובן התעניין מהיכן מקורות המים ולאן הם הולכים, והמדריך הראה לו את המים שנשפכים מההרים ואת נהר הירדן אשר מקבל ממימי הכינרת.

למחרת, נסע לבקר בים המלח, שם עמד נדהם אל מול היובש, אדמת הטרשים, העדר צמיחה כלשהי והוא שאל על השוני שבין הכינרת לים המלח הרי הם מחוברים דרך נהר הירדן ומדוע שם צומח וכאן טרשים? השיבו לו: הכנרת מקבלת מים אך יודעת גם לתת לירדן, לעומת ים המלח אשר מקבל מהירדן אך לא נותן. מי שיודע לתת זוכה לפריחה וצמיחה, מי שיודע רק לקבל בסופו של דבר הוא מתייבש. ולא בכדי קראו לים המלח- ים המוות. כי חיים הם מי שיודע לתת ולא רק לקבל.הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: