הקרן למורשת הכותל המערבי

פרשת ואתחנן התשס"ח

פרשת ואתחנן התשס"ח

בס"ד

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ואהבת את ה'


שתי מצוות בפרשת השבוע תלויות בלב ובמחשבה, האחת מצוות עשה: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובל נפשך" והאחת מצוות לא תעשה, האחרונה שבעשרת הדיברות: ולא תחמוד אשת רעך ולא תתאווה בית רעך, שדהו, ועבדו ואמתו, שורו וחמורו וכל אשר לרעך" מצוות אלו מסורות ללב ואינן תלויות במעשה ידינו, וכבר הפליגו המפרשים איך ניתן לצוות על הלב והמחשבה, בקושי אנו שולטים על מעשינו, ואיך נשלוט על מחשבותינו וליבינו?

בפרשת "דברים" נאמר:"וידעת היום והשיבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" (ד,לט.) אין המדובר בידיעה הנשארת בתחום השכל בלבד אלא בידיעה כזו המושבת אל הלב והמשפיעה על כל מעשה האדם. איך ידיעת ה' חודרת אל הלב ומביאה את האדם לדביקות והתקשרות עם ה'?
מסופר על חסיד שבא אל רבו הבעש"ט הק' זי"ע מדוכדך, ושטח בפניו את מצוקתו על מחשבות זרות שטורדות את שלוותו, ובפיו בקשה ותחינה לבעש"ט על רצונו לשלוט על מחשבותיו וליבו. הבעש"ט ששמע את מצוקתו וכאבו הכנה של החסיד רשם לו את כתובתו של רבי אהרון הגדול מקרלין זי"ע, והציע לו ללכת אליו כדי לשמוע את עצתו.

החסיד שם מיד את פעמיו אל קרלין המרוחקת כדי לקבל מרפא לנפשו. באישון ליל, זיהה את עירו של הצדיק. כשבדרכו שלג לבן צחור. אין איש נראה מהלך במזג אוויר קפוא שכזה, השקט שרר, והחשכה היתה ממשית עד כדי אימה. במי יוכל להעזר שאל החסיד את עצמו? רק אור קטן הבליח ממרחק, בית דל וצנוע, מהרה החיש פעמיו שמה. לא חשוב את מי אטריח בשעה שכזו ובקור שכזה, העיקר שאציל את נפשי מסכנת חיים וודאית, כך אושש את עצמו החסיד הנמרץ בשעה שכיוון פעמיו אל הבית הקט תוך שהוא נאבק בסופה.

הוא נקש בחלון הנמוך, בעל הבית נראה מסיט את הוילון ומביט בו ארוכות, מבטו היה מפעים, ההילך קפא על עומדו בהפתעה עצומה. צמרמורת חמה ונעימה השתלטה על ליבו: הנה!! הנה כי כן! זהו כנראה הצדיק בכבודו ובעצמו!! רבי אהרון, הוא האיש אשר נראה עתה בחלון!! רגלי הוליכוני כמו בהשגחה פרטית! נס! מלמלו שפתיו בריגשה.
ידע החסיד בביטחה גמורה כי בעוד רגע כמימרה תיפתח הדלת הצדיק יכניסו ביתה. חלפה דקה, חלפו דקותיים, הדממה שבה לשקוט, הווילון הוסט שוב אל מקומו הקודם, מדוע הוא משתהה? שאל את עצמו החסיד, ומיהר לנקוש שוב על החלון. רץ אל הדלת... לשווא! הדלת לא נפתחה, הנקישות הפכו לחבטות אבל הדלת עדיין נעולה. לאחר שעה ארוכה של כאב לב עצום ואכזבה של חוסר הבנה נתמוטט החסיד ונרדם על המפתן.
הבוקר אור. והנה נפתחה לרווחה, רבי אהרון עמד שם וחיוכו מלבין שיניים. שלום עליכם רבי יהודי! אמר כשהוא מנסה להרים את החסיד החלוש שלום עליכם! מעיל האורח מכוסה בשלג היה. הצדיק פתח קישוריו והורידו מעל כתפיו של החסיד אשר בבא ממרחק. וכשהוא אוחז בידו הכניסו אל החדר ברוב שמחה, ושואל את האברך לפשר מסעו. עד שאתם שואלים אותי על מעשי מתפלא אני על התנהגותכם! קבל החסיד על בזעף. הרי ראיתם אותי אמש בשעת הסופה! בעצמכם הבטתם בעד החלון. ביקשתי את עזרתכם ונתעלמתם! לא הכנסתם אותי אל ביתכם! ואילו היום כבוד מלכים אתם נוהגים בי. האם פתאום נזכרתם כי במצות הכנסת אורחים מדובר?? ולשם מה הטריח כבודו את עצמו עד לכאן? שב רבי אהרון אהרון ושאל כשהוא מתעלם  מתביעתו של החסיד.
הבעש"ט, שלחני אליכם, אמר כלאחר יד. הבעל שם טוב! התרגש רבי אהרון. התעשת החסיד בראותו את הצדיק בכיסופיו, שטחתי לפניו את בעייתי העצומה, באשר מחשבות זרות מפריעות את שלוות נפשי והוא שלחני אליכם למען תעוצו לי עצה. בעצמך ראית! כך אמר רבי אהרון בקול נחרץ כי כשאני בעל הבית הוא הקובע מי הוא זה אשר ייכנס  אל ביתי! ומי יעמוד אפילו לילה שלם בסופה ולא יוכל להתפרץ הנה! האדם הוא הבעל הבית על עצמו ומחשבותיו, אם תרצה לא יכנסו אל ביתך הרהורים זרים, ככל שתכניס אל ביתך אהבת ה' ומחשבות טובות כך ידחקו מפניהם תאוות ומחשבות זרות, משיב לו רבי אהרון הגדול.

מצוות העשה של ואהבת ה' אלוקיך משלימה את מצוות הלא תעשה של לא תחמוד ולא תתאווה, אם פותחים  את הלב לאהבת ה' דוחקים מפניה את המחשבות טורדות ואינם מניחים להם להיכנס פנימה. על האדם לדעת ה' ולמלא את ליבו ודעתו בזה. כדברי הנביא ירמיהו (ט,כג.) "כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי נאום ה'"הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: