הקרן למורשת הכותל המערבי

פרשת "בלק" ה'תשס"ח

פרשת "בלק" ה'תשס"ח

בס"ד
 
הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
 
פרשת "בלק"
 

 
מה בין אברהם אבינו לבלעם הרשע
 
 
פרשת בלעם המסופרת בארוכה בתורה הפכה את בלעם לסמל הרוע והטומאה. תחילתה בהתנהגות השחצנית שלו כלפי שרי מואב ומדין, שבסופה מבקש רצונו של בלעם להכשיל את עם ישראל בזימה בבנות מואב בבעל פעור, וכמו שהמשנה במסכת אבות (פרק חמישי, משנה י"ט) מגדירה את כל מי שיש בו שלושה דברים הללו: עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה הוא מתלמידיו של בלעם הרשע.
 
 
אך בעיון בפרשה הזו אנו מוצאים לכאורה גם מילים טובות על בלעם, כמו: "את אשר ישים ה' בפי אותו אשמור לדבר", או "כל אשר ידבר ה' אותו אעשה" עד שהוא מדגיש שבענין זה לא ניתן לקנות אותו בכסף, כמו שנאמר "...אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' אלקי לעשות קטנה או גדולה" דהיינו אשאר נאמן לצוויו של הקב"ה מול כל פיתוי שבעולם, והשאלה הנשאלת האם אכן בלעם היה בו גם חלק טוב?
 
עוד יש להבין את דברי המשנה באבות שצטטנו המצביעה לכאורא על שוני מקצה לקצה, בתכונות של האדם ותולה זאת בהבדל שבין אברהם אבינו לבלעם הרשע באם יש באדם מידות טובות הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ובאם יש בו מידות רעות הוא מתלמידיו של בלעם הרשע האם אין ביניים? ועוד, מדוע נבחר אברהם אבינו להיות הניגוד לבלעם הרשע, בשלמא משה רבינו בחיר הנביאים, מתאים להיות הניגוד לבלעם ששימש כבחיר הנביאים באומות העולם, אך מדוע דוקא אברהם אבינו?
 
נראה שבבלעם הרשע, לא רק שהיו בו תכונות ומידות רעות ומושחתות עד שנהפך לסמל ודוגמה לשלילי, אלא שבבסיסו היה צביעות ושקר שהם הביאו אותו למידות רעות כל כך. המילים היפות שהציג שכביכול הוא נאמן לצווי הקב"ה לא היה מאחוריהם אפילו כוונה כלשהי, והוא ניסה ככל שביכולתו לרמות כביכול את הקב"ה ולשנות את צוויו, כך שאצלו כוונות בצד אחד ומעשים בצד אחר. על כן הסיקו ממעשיו חכמינו ז"ל שיתכן שאדם עדיין לא הגיע למידות רעות כל כך, אך באם יש בבסיסו צביעות ושקר הוא יכול להגיע לשפלות כל כך ולהדמות לבלעם הרשע.
 
דווקא אברהם אבינו הוא שנבחר להיות הניגוד לבלעם הרשע, כי הוא המסמל את בסיס האמת והיושר עד שנקרא אברהם העברי, שכל העולם בצד אחד עם השקר והוא בצידו האחר עם האמת, כמו שהקב"ה אומר לו "אתהלך לפני ואהיה תמים", כל מעשיו הם תמימות והליכה עם האמת עד שזכה בעבור זה להיות אבי האומה של העם הנבחר, הבסיס והיסוד של כולנו.
 
מאברהם אבינו למדו חכמינו ז"ל שכאשר יש בבסיס אמת, אזי מגיעים למידות טובות והליכות מיוחדות כמו של אברהם אבינו, ואף לבנות עם שלם בנוי על ערכים ומוסר. כי כשהבסיס אמת ניתן להגיע לדרגות ומעלות גבוהות. אין ספק כי יש ביניים, אך שהבסיס הוא נכון ניתן להגיע ולהמריא אותו, ועל כן אמרו באבות כל מי שיש בו שלושה דברים הללו: עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה הוא מתלמידיו של אברהם אבינו ולהיפך כשהבסיס שלילי, מגיעים לבאר שחת, בור תחתית.
 
 
 
 הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: