הקרן למורשת הכותל המערבי

דברים בסיום פרויקט "בעקבות לוחמים"

דברים בסיום פרויקט "בעקבות לוחמים"

במעמד ראש הממשלה אהוד אולמרט

יום שלישי ג' ניסן תשס"ח

כבוד ראש הממשלה מר אהוד אולמרט, השרה גב' רוחמה אברהם, גיבור ישראל תא"ל אביגדור קהלני.

עומדות היו רגלנו בשעריך ירושלים, בעוד דקות אחדות הנכם יוצאים לסייר בעקבות הלוחמים על ירושלים ועל הגנת ארצנו מפני אויבנו כאשרה גולת הכותרת הינה ביקורכם הקודש הקודשים של עמנו – הכותל המערבי שריד לבית מקדשנו.

אתם תבואו לכותל המערבי, כדי להישבע את השבועה הניצחית: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. כדי להביע את המחויבות שלכם לתורת ישראל, לארץ ישראל ולעם ישראל.

בעוד ימים אחדים נסב כולנו לשולחן הפסח, נתחבר אל עברנו ונאמר את ההגדה של פסח.

בפתח תשובתו של האב בליל הסדר נאמר את הפיסקה: אילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. והשאלה שנשאלת מהיכן הקביעה הכל כך חד משמעית שלמעלה משלושת אלפים שלוש מאות שנה היינו נותרים עבדים לפרעה? תופעה מסוג זה הרי לא קיימת בהיסטוריה, מדוע שתהיה שונה וחריגה אצל עמנו? האם פרעה הרשע והאכזרי לא היה מתרצה להוציאנו מבית עבדים או שלכל הפחות היינו מורדים בו ומנצחים אותו!
התשובה היא שאכן אין היגיון לקבוע שעבדותנו הייתה נמשכת 3300 שנה, לא ולא! זו לא הייתה כוונתו של בעל ההגדה חלילה. ללא ספק במציאות של ימינו היינו משוחררים מהעבדות מזמן. כל דבריו של בעל ההגדה לומר לנו, שאם לא היינו יוצאים ממצרים היינו משועבדים לפרעה, כלומר: אופן חיינו והתנהגותנו הייתה על פי פרעה, ללא ערכים, ללא תורה, ללא מורשת ומסורת.

אמנם היינו חופשיים, אך אין לזה משמעות אם היינו כולנו משועבדים לחומר, להפקרות ולריקנות.

עיקר עניינה של גאולת מצרים הייתה הגאולה הרוחנית לצאת מבית עבדים מהמקום שהפכו את האנשים לעבדים במהותם ונפשם, ברוח ובמחשבה, אל - עצמאות רוחנית, אל ערכים ומורשת מפוארת, ומכאן החובה שאפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה עלינו לספר ביציאת מצרים כדי להבין את הגאולה הרוחנית ולהתחבר אל שורשנו ועברנו.

אסור לצאת מיום זה בלי מטען רוחני וערכי. עליכם לקבל על עצמכם כאן ועכשיו לעשות הכל כדי שנהיה עם מאוחד, עם המאמין בצדקת דרכו, עם הקשור לערכיו ומורשתו. הביקור היום הוא רק נגיעה בקודש, עליכם לבוא עוד פעמים רבות לירושלים, אל הכותל המערבי להעמיק ולהתחבר אל קודשי ישראל.

והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, כשאנו לא אחד, לא מאוחדים ומלוכדים עומדים עלינו לכלותנו.
כדי שנזכה שהקב"ה  יצילנו מידם עלינו להתלכד ולהתאחד.

"בעקבות לוחמים" בא לתת לכם את הלפיד שמעביר את המסורת היהודית מדור לדור, מיציאת מצרים ועד ימינו. לפיד האמונה, לפיד הערבות ההדדית, קחו אותו מכאן והדליקו איתו את חייכם ואת המשך הדורות.

ברצוני להודות לאנשי "הקרן למורשת הכותל המערבי", לאגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון ולשרה רוחמה אברהם על הפרויקט הנפלא הזה שהביא אלפי תלמידים לרחבת הכותל המערבי וחיברם לעברנו המפואר, תבורכו מפי עליון.

אבקש לברך אתכם, בברכתו של דוד המלך: יברככם ה' מציון וראו בטוב ירושלים כל ימי חייכם.


חג פסח כשר ושמח.הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: