הקרן למורשת הכותל המערבי

אודות ההליכה לכותל המערבי בשבתות ובימים טובים

אודות ההליכה לכותל המערבי בשבתות ובימים טובים

"יתד נאמן", ו' אייר תשס"ה

אודות ההליכה לכותל המערבי בשבתות ובימים טובים
הליכות והלכות- הגר"י אפרתי שליט"א

בעקבות הפרסום ב"יתד נאמן" אודות ההליכה לכותל המערבי בשבת ויו"ט, כאשר מופעלת מערכת "מבט 2000"- שהיא מערכת צילום במעגל סגור "המכסה" את הדרך לכותל המערבי- נצטוויתי להבהיר:

א. הדרך לכותל המערבי (ולמעשה רוב השטח בעיר שבין החומות) "מכוסה" במצלמות המעבירות צילומים למסכים במטה המשטרה לצורך צפייה בשעת מעשה, ומאחסנות את הצילום על מאגרי מידע (כגון דיסק, סרטים, תקליטורים  וכדומה) לצורך צפייה לאחר זמן (כגון בעקבות אירוע).
ב. עם התקנת המערכות, שקלו וטרו בנושא, והיו שסברו לדון להקל מחמת פס"ד דלא ניח"ל, או שהנכנס לשטח המצולם הינו רק גורם, או מחמת שאין זה כתב וכו'.
ג. מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב שליט"א- הורה בזמנו להימנע מלילך לכותל בשבת ויו"ט, משום שלדעתו אסור להיכנס בש"ק ויו"ט לשטח המצולם "במערכת במעגל סגור"- אף על פי שבמידה והנכנס ישנה את מיקומו ויצא מהשטח המצולם תימחק תמונתו, כי זה דומה לכתב שנמחק שהרי כל עוד נשאר הוא על עומדו באותו מקום ממשיכה תמונתו להופיע על המסך. (וכמו שכתב הרמב"ם פי"א רט"ז מהל' שבת, שהכותב על בשרו חייב אע"פ שחמימות בשרו תעביר הכתב לאחר זמן, הרי זה דומה לכתב שנמחק). משום כך, הורה- כאמור- מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א- שבמצב כזה יש להימנע מלילך לכותל בשבת ויו"ט.
ד. במשך זמן רב השקיעו אנשי משטרה רבים מאמץ לפתור את הבעיה על ידי התקנת שינויים במערכת "הצילום במעגל סגור", כך שבימי שבתות ויו"ט החיבור בין המצלמות למסך יהא מוגבל בזמן, ולכן לאחר זמן מסוים אין תמונת המצולם מופיעה ע"ג המסך- דבר הפותר את שאלת הכתיבה, (שמתחילתה "איננה מתקיימת" כי גם אם יישאר האדם במקומו, תמונתו לא תופיע על המסך לאורך זמן), שינויים אלו הוכנסו ב"תוכנת שבת של תוכנית מב"ט 2000" האמורה. כמו כן, מונה מפקח שתפקידו לעקוב שאכן במטה המשטרה בשבתות ויו"ט עובדים עם תוכנה זו. יתירה מזו, במקומות מסוימים הותקנו נורות בקרה, שתפקידן לאשר כי בשבת ויו"ט מופעלת תוכנת השבת.
יודגש, כי גם בתוכנת שבת מוכנסים לאורך כל הזמן הצילומים למאגרי מידע, (דבר שלפי רוב הפוסקים אינו נחשב לכתב).
ה. בעקבות ביצוע השינויים האמורים לעיל- הורה מרן שליט"א, כי מעיקר הדין, ניתן לילך לכותל המערבי בשבתות ויו"ט.
ו. ברחבת הכותל מופעלת מצלמה מטעם ישיבת "אש התורה"- המסריטה את הנעשה ברחבת הכותל במשך כל שעות היממה. מרן שליט"א לא הסכים שבמצלמה זו יבוצע התיקון האמור לעיל, הואיל ואין שום נחיצות ביטחונית במצלמה זו- אלא דרש שלא תצלם בשבת את רחבת הכותל. הנהלת הישיבה התחייבה כי המצלמה בשבת ויו"ט תוסט כלפי מעלה, כך שלא תצלם את הנוכחים ברחבת הכותל.
ז. ברכת יישר כוח לרב המקומות הקדושים שליט"א, למנהל הקרן למורשת הכותל, לאנשי המשטרה ובכללם מפקדי משטרת העיר העתיקה, שעזרו מאוד להסדרת הדבר.
      הדפסה  חזרה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: