נוהל אישורי מעבר רגלי בכניסה לכותל המערבי

בס"ד
נוהל אישורי מעבר רגלי בכניסה לכותל המערבי
1. כללי:
א. לכותל המערבי ישנן 4 כניסות רגליות ובכל אחת מהן ישנם מאבטחים מטעם משטרת ישראל המבצעים בידוק לכל הנכנסים לרחבת הכותל.
ב. נפח התנועה לכותל הוא גדול ולכן נוצרים לעיתים לחצים על עמדות הבידוק וכפועל יוצא מכך נוצר עיכוב בכניסת הקהל לרחבת הכותל המערבי.
ג. מפקד הכותל מוסמך באמצעות "הקרן למורשת הכותל" להוציא אישורי מעבר להולכי רגל לאוכלוסיות מסוימות על מנת להקל עליהן את הכניסה לרחבת הכותל.
2. מטרת הנוהל ועיקריו-
א. מטרת הנוהל להסדיר את הקריטריונים לפיהם יונפקו אישורי מעבר רגליים בכניסה לכותל המערבי.
ב. ההחלטה הסופית למתן אישור המעבר תהיה של מפקד הכותל. השגה על החלטתו של מפקד הכותל תידון בפני מפקד ימ"ק.
ג. ככלל, אישור המעבר להולך רגל יפטור את נושא התעודה מבידוק ביטחוני על גופו ובכליו בכניסות לכותל.
ד. עם זאת, מאבטח או שוטר רשאים לדרוש מנושא התעודה לעבור בידוק מלא או חלקי ונושא התעודה מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם דרישה זו. היעדר שיתוף פעולה עם מאבטח או שוטר כאמור, יהוו עילה לשלילת האישור.
ה. תוקף אישורי המעבר הוא לשנה אחת בלבד ובסיומה ייבחן חידושו.
3. קריטריונים לקבלת אישור מעבר רגלי לכותל המערבי-
א. האוכלוסיות המפורטות להלן, זכאיות לאישור מעבר רגלי לכותל בכפוף לפנייה מתאימה למשטרת ישראל ובכפוף לחתימתם על תצהיר כי תדירות ביקוריהם עומדת בממוצע על שלושה ביקורים שבועיים ומעלה:
1) אזרחים בעלי מוגבלות בתנועה בכפוף להצגת תעודת נכה או אישורים רפואיים.
2) אזרחים מגיל 75 ומעלה.
3) עובדים קבועים של "הקרן למורשת הכותל".
4) תושבי הרובע היהודי ובתי היהודים ברובע המוסלמי והרובע הנוצרי. בכפוף להצגת ספח תעודת זהות המעיד על מגורים בפועל בתוך תחום העיר העתיקה.
5) תלמידי ישיבות וכוללים בתוך רחבת הכותל וברובע היהודי בכפוף להצגת אישור רשמי המעיד על מקום לימודיהם.
6) אישי ציבור:
א. ראשי ישיבות ואדמורי"ם
ב. דיינים ושופטים בבית דין רבני או בבית משפט, מכהנים או בדימוס
ג. חברי כנסת
ד. ראשי ערים ומועצות אזוריות
ה. חברי מועצת עיריית ירושלים
                                                                                                                                                                                        
 להורדת טופס בקשה להולך רגל- לחץ כאן

 


 

לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: