חופש המידע

 1. פירוט מבנה הקרן למורשת הכותל המערבי

 2. תיאור תחומי האחריות של הקרן

 3. דרכי התקשרות עם הממונה בקרן

 4. דרכי התקשרות עם היחידות השונות בקרן

 5. סקירת עיקרי הפעילות של הקרן בשנת 2014

 6. סקירת עיקרי הפעילות המתוכננת בשנת 2015

 7. תקציב הקרן הציבורית בשנת 2014

 8. פירוט הוצאות הקרן בשנת 2014

 9. תקציב הקרן בשנת 2015

 10. עלונים פרסומיים של הקרן

 11. נהלי הקרן במקומות וארועים מיוחדים
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: