בניית כותלי הר הבית

הישגים טכנולוגיים ואומנותיים המעוררים השתאות ופליאה
מפעלי הבניה בהר הבית בימי הורדוס ובכללם הכותל המערבי על נדבכיו העצומים היו הישגים טכנולוגיים ואומנותיים מהגדולים ומפוארים בעולם בזמנם.
גם היום מעוררים שרידי הבית השתאות והתפעלות "כיצד בנו מהנדסי הורדוס את הבנין הענק והמרשים"
כיצד חצבו את האבנים הגדולות? כיצד הרימו אותם לגובה כה רב? איך הובילו אותן?
טרם פוענחו כל שיטותיהם של העושים במלאכה .
דרכי הפעולה המוצגות כאן באוסף האנימציות
מבוסס על כתבים מקצועיים עתיקים,
שרטוטים וציורים עתיקים ושיטות עבודה
של חברות שעדיין לא נחשפו לפלאי
הטכנולוגיה.

בפטיש באיזמל וביתד
לניתוק האבן מן הסלע השתמשו החוצבים בפטישים,
באיזמלים וביתדות מתכת.

לחץ לקבלת הסבר וצפיה באנימציה
בכוח השור ובעזרת בולי עץ
הובלת האבנים, מן המחצבה אל אתר הבנייה, הצריכה תעשייה רבה.
לחץ לקבלת הסבר וצפיה באנימציה
גלגלי ענק
בעגלות משא רתומות לבהמות הובילו אבנים במשקל שאינו גדול שמיוחד.
לחץ לקבלת הסבר וצפיה באנימציה
עגלת משא רתומה לשוורים
בימי בית שני הייתה מקובלת, לשימושים אזרחיים וצבאיים, עגלת משא הרתומה לצמדי שוורים.לחץ לקבלת הסבר וצפיה באנימציה
מנופים כעגרונים
נדבכי הכותל מתאפיינים בגודלם ובמשקלם הרב.
לחץ לקבלת הסבר וצפיה באנימציה
דיוק מושלם
עיצוב הכותל המערבי מלמד על כושרם המופלא של המהנדסים והבנאים בירושלים בימי קדם.לחץ לקבלת הסבר וצפיה באנימציה
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: