עובדות ונתונים
  • הכותל המערבי
  • אורכו של הכותל
  • רחבת הכותל
  • אזורים חשופים
  • גובה הכותל
  • אבני הכותל
  • מנהרות הכותל
  • שערים עתיקים
  • שערי הכניסה להר הבית
 
הכותל המערבי
הכותל המערבי קיר התמך המערבי של הר הבית והקרוב ביותר לקודש הקודשים הוא שריד בית מקדשנו, היחיד שנותר על פי המסורת. הכותל מאז חורבן בית המקדש היה מקור השראה לעם היהודי, ומאז מלחמת ששת הימים אף חזר לשמש מקום תפילה.
אורכו של הכותל
אורך הכותל כולו כ-488 מ'. בעבר התנשא הכותל עד לגובה של 60 מ', ואולם כיום מגיע גובהו בחלקו הגלוי, הגבוה ביותר ל-40 מ' בלבד. רחבת הכותל בימינו משתרעת לאורך של כ-57 מ' וגובהה כ-19 מ'.
רחבת הכותל
רחבת הכותל עד למלחמת ששת הימים לא הייתה רחבת התפילה של הכותל המערבי אלא סמטה צרה בשכונת המוגרבים המוסלמית, 3.6 מ' רוחבה ו-28 מ' אורכה. לאחר מלחמת ששת הימים העמיקו את הרחבה והרחיבו אותה.
אזורים חשופים
מלבד רחבת הכותל יש לכותל המערבי עוד שני אזורים חשופים: 'הקטע הדרומי של כותל המערבי' ו'הכותל הקטן' שברובע המוסלמי.
גובה הכותל
5. 45 נדבכים, מהם 28 גלויים ו-17 שקועים באדמה, מרכיבים את קטע הכותל המערבי המתנשא מעל לרחבת התפילה. גבהו של קטע זה, מסלע היסוד ועד לשיא גובהו, מוערך בכ-32 מ'.
אבני הכותל
אבני הכותל המערבי הגלויות - ברחבה, בקטע הדרומי וברובע המוסלמי - גם הן מתקופות שונות ומלמדות על התמורות שחלו בכותל מאז החורבן. הנדבכים שמתחת לקרקע וכן הנדבכים שמעל לקרקע הם מאבני הכותל המקוריות מימי הורדוס. אבנים אחרות הונחו עליהן בתקופות שונות בידי המוסלמים. האבנים הקטנות שבמרומי הכותל הונחו בתרומתו של משה מונטיפיורי בסוף המאה ה-19. אפשר להבדיל בין אבני הכותל
המקוריות לבין האחרות על פי גודלן ואופן סיתותן. האבנים ההרודיאניות הן בעלות מסגרת ושוליים מסותתים. האבנים המקוריות במידות שונות. אורכן - בין 80 סנטימטר ל- 13.6 מטר גובהן - בין 1.1 ל-3.5 מ' ועומקן - כ-4.6 מ'.
מנהרות הכותל
במנהרות הכותל אפשר לראות את 'נדבך רבא'. נדבך רבא זהו השם שניתן לשורת אבנים ענקיות שבמנהרת הכותל המערבי. אבני נדבך רבא במנהרה הן אבני הבניין הגדולות ביותר שנמצאו בארץ. הגדולה שבהן 13.60 מטר אורכה, כ-3.5 מ' גובהה ומשקלה כ-570 טונות.
שערים עתיקים
לאורכו של הכותל המערבי ניתן לזהות כיום שרידים של ארבעה שערים עתיקים, שתוארו על ידי יוסף בן מתתיהו: קשת רובינסון, שער ברקלי, השער מעל קשת וילסון ושער וורן.
השערים והקשתות נקראים על שמות חוקרי ירושלים במאה ה-19.
שערי הכניסה להר הבית
בכותל המערבי יש כיום שישה שערי כניסה, להר-הבית השערים נפרצו למן התקופה המוסלמית הקדומה ועד התקופה העות'מאנית.
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: