מכרזים

ברוכים הבאים למערכת המכרזים הממוחשבת של הקרן למורשת הכותל
באמצעות מערכת זו תוכלו להגיש הצעת מחיר כקובץ PDF עבור מכרזי הקרן.
אנא בחר את המכרז אליו הנך מעוניין להגיש הצעה. לנוחיותך, לצד שם המכרז תוכל למצוא קישור לקובץ המתאר את דרישות המכרז.
יש להכין את הצעת המכרז כקובץ PDF ולצרפו לטופס זה.
בהצלחה.


מכרז *

מכרז מס' 8/2018 לביצוע עבודות גמר ומערכות במבנה בסמוך לרחבת הכותל המערבי.  

לתשומת לב קבלנים שהשתתפו בסיור הקבלנים: להלן רשימת המסמכים שהעבירה הקרן  למשתתפי הסיור  באמצעות דוא"ל:

 פרוטוקול סיור קבלנים, מפרט טכני,כתב כמויות ותוכניות.

קבלן שהשתתף בסיור ולא קיבל את המסמכים למייל, על אחריותו הבלעדית לפנות למייל: efrat@thekotel.org לצורך קבלת המסמכים.


לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: