מכרזים

ברוכים הבאים למערכת המכרזים הממוחשבת של הקרן למורשת הכותל
באמצעות מערכת זו תוכלו להגיש הצעת מחיר כקובץ PDF עבור מכרזי הקרן.
אנא בחר את המכרז אליו הנך מעוניין להגיש הצעה. לנוחיותך, לצד שם המכרז תוכל למצוא קישור לקובץ המתאר את דרישות המכרז.
יש להכין את הצעת המכרז כקובץ PDF ולצרפו לטופס זה.
בהצלחה.


מכרז *

לתשומת לב המתעניינים במכרזים:

  • מכרז מס' 1/2019- עבודות לביצוע חפירה ארכיאולוגית בבית שטראוס.
  • מכרז מס 2/2019- לביצוע עבודות מסגרות אומנותיות ברחבת הכותל המערבי.

תכניות וכתבי כמויות יופצו למשתתפים בסיור הקבלנים. פרטי הסיורים מופיעים במסמכי ההזמנה שלעיל.


לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: