כתוב את מכתבך כאן,
אנו נדפיסו ונעבירו אל בין אבני הכותל

שאלת אבטחה: כמה זה 9 פחות 6?
לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: